ભીમની કાયા


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                      ભીમની કાયા

તાઃ૧૮/૬/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખાવાનુ અનહદ ખાતા,ના શરીરને રહ્યુ કશું ભાન
જે આવે તે મોંમાં મુકતા,વધી ગયો શરીરનો ભાર
                                     …………ખાવાનુ અનહદ ખાતા.
થોડું થોડું દસવાર હું ખાતો,જાણે ભુખ્યો છું હું આજ
પેટ પટારો મારું બનીગયું,મોંમાં મુકતો સવાર સાંજ
પચવાની વ્યાધી વર્ષોથી,નાદવા ઔષધથી બચાય
કાયાને મારી અરીસામાં જોતાં,અરીસો નાનો દેખાય
                                        ………..ખાવાનુ અનહદ ખાતા.
પહેરણ મેં મીલમાંથી મેળવ્યુ,નેપેન્ટ પરાણે સીવાય
સાઇકલ ગાડી નાની લાગે,ત્યાં નાકોઇને ઘેર જવાય
મોટી કાયા મળી ગઇ જ્યાં,ના ઉઠક બેઠક પણ થાય
ભીમની કાયા બની જતાં ભઇ,સૌ દુર જ ભાગી જાય
                                        ………..ખાવાનુ અનહદ ખાતા.

*****************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: