પિતા કે ફાધર


                          પિતા કે ફાધર

તાઃ૧૯/૬/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પિતા એતો પાલનહાર,ને જીવનેજન્મ પણ દેનાર
ઉપકારની સીમા ના સંતાને,એ કેમ કદીય ભુલાય
                                    ………….. પિતા એતો પાલનહાર
અવનીપરના અવતરણને,પિતા પ્રેમથી મેળવાય
માતાનીમાયા મળતા,જીવનો જન્મસફળ થઇજાય
અગણીત ઉપકાર કરે તો ય,ના અભીમાન દેખાય
માફી દઈદે ભુલની થયેલી,જે સંતાનથી કોઇ થાય
                                      …………પિતા એતો પાલનહાર.
પિતાપ્રેમ તો સદાય વરસે,ના કોઇકવાર મેળવાય
ફાધરડેની રસમ અહીંની,ના માતૃભુમીએ ઉજવાય
સંસ્કારની હેલી વહે ત્યાં,જે જન્મ ભુમી જ કહેવાય
માતાપિતાનો પ્રેમ પામતા,જન્મ સફળ થઈ જાય
                                       …………પિતા એતો પાલનહાર.

==============================

Advertisements

One Response

  1. very nice poem on father.
    pradipbhai,
    khubh aabhinandan….

    one more poem on father in my collections.
    thanks.. for

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: