ડગલાની રીત


                           ડગલાની રીત

તાઃ૨૧/૬/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીંદગી એવી જીવજો અહીં,જે દઈ જાય સંતોષ
ડગલું પારખી જીવતાં,છુટી જશે જીવનમાં દોષ
                                 ……….જીંદગી એવી જીવજો અહીં.
નાની નાની વાતથી છુટી,મન મક્કમ તો કરાય
વિશ્વાસનીસાચી કેડીમળતાં,પવિત્ર જીવન થાય
સહવાસ મીઠો છે સંબંધથી,જે સમયેજ સમજાય
સફળતાની દોરી પકડાતાં,કેડી સરળ થતી જાય
                                ………. જીંદગી એવી જીવજો અહીં.
મતિ જ્યાં પકડે ગતિને,ત્યાં સાચી રાહ મળી જાય
ડગલાની છે રીત એન્યારી,જે સમજણથી જ ભરાય
બુધ્ધિની આએકજ કેડી,જે જીવને સદમાર્ગે લઈજાય
ઉજ્વળતા તો આવેબારણે,માનવજીવન મહેંકી જાય
                                ……….. જીંદગી એવી જીવજો અહીં.

==============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: