પરિવારમાં પ્રીત


                          પરિવારમાં પ્રીત

તાઃ૨૩/૬/૨૦૧૧                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત,ઘરમાં લાવે માબાપની પ્રીત
આનંદ મંગળ આંગણું લાગે,પરિવારમાં લાવે સાચી પ્રીત
                                         ………..પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.
નિર્મળપ્રેમની વહેતી ગંગા,લગ્નગ્રંથીએ જ્યાં જીવ મળતા
સંસ્કારની કેડી મળેલ માબાપે,જીવનમાં સુખ શાંન્તિ આપે
ઉજ્વળ જીવન સંગે છે ચાલે,ભક્તિની જ્યાં સમજણ આવે
મેળવી લે સદમાર્ગ જીવનમાં,જોઇ લે જ્યાં સંસ્કાર ઘરમાં
                                          ………..પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.
લગ્ન જીવનની એવી નાવડી,પરિવારનીએ બનેછે ગાડી
છુકછુક કરતી ચાલે જીવનમાં,સૌને સાથ કુટુંબે એદેનારી
સુખ દુઃખની પકડતાં સાંકળ,સ્નેહ વિરહથી એ ચાલનારી 
પરિવારમાં પ્રીત સાચીએ,જે કુટુંબ કબીલાને સાચવનારી
                                          …………પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: