ચતુરાઇ


                              ચતુરાઇ

તાઃ૨૪/૬/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે દેહને પ્રેમ નિખાલસ,સમજ માનવીની નિર્દોષ
કામનામને પકડીરાખવા,બતાવ્યા જાણે છોડ્યાદોષ
                                       ……….મળે દેહને પ્રેમ નિખાલસ.
સમયસમયની આ બલીહારી,નામાનવીને સમજાય
કુદરતની આ છે ન્યારીકૃપા,જે સતયુગમાં લઈ જાય
સંસ્કારની કેડી પકડી ચાલતાં,ભક્તિભાવ મળી જાય
લીલા આ કુદરતની,જે ચતુર માનવીને જ સમજાય
                                         ……….મળે દેહને પ્રેમ નિખાલસ.
કળીયુગનીકલમ ચાલેવાંકી,જે અધોગતીએ દોરીજાય
ભોળપણને ભરખી લેતાં,માનવીને આડુંઅવળુ દેખાય
ડગલેપગલે ડંડોવાગતાં,મળીજાય કુદરતનો અણસાર
સમજની ન્યારીરીત ચતુરની,એ બુધ્ધિથી જ પરખાય
                                            ………મળે દેહને પ્રેમ નિખાલસ.

=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: