દેહનું ચણતર


                        દેહનું ચણતર

તાઃ૨૩/૬/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ ભજન ને ભણતર,એજ જીવનનુ ચણતર
દેહ મળતા આ સમજણે,ના મળે ફરી અવતરણ
                            ……….એ જીવની સાચી છે સમજણ.
મળે માનવદેહ જીવને,સંસ્કારની સાચી કેડી લેતાં
મળી જાય પ્રેમ જગતમાં,જે જીવન ઉજ્વળ દેતા
સાચી રાહ મળે દેહને,જેનાથી પુણ્યકર્મ કરી લેતા
ભજન ભક્તિથી પ્રભુકૃપા લઈ,સાર્થક જન્મ કરતા
                              ……….એ જીવની સાચી છે સમજણ.
માગણી મોહ ને માયા મુકતાં,માનવ જીવન મહેંકે
ભણતરની સાચીકેડી સમજતાં,ઉજ્વળતા ફરી વળે
મળીજાય માનસન્માન દેહને,શાંન્તિ વર્ષા મળીરહે
પાવનકર્મ નેમાનવધર્મના સંગે,મુક્તિદ્વારખુલીજશે
                                 ………એ જીવની સાચી છે સમજણ.

===============================

Advertisements

પરિવારમાં પ્રીત


                          પરિવારમાં પ્રીત

તાઃ૨૩/૬/૨૦૧૧                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત,ઘરમાં લાવે માબાપની પ્રીત
આનંદ મંગળ આંગણું લાગે,પરિવારમાં લાવે સાચી પ્રીત
                                         ………..પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.
નિર્મળપ્રેમની વહેતી ગંગા,લગ્નગ્રંથીએ જ્યાં જીવ મળતા
સંસ્કારની કેડી મળેલ માબાપે,જીવનમાં સુખ શાંન્તિ આપે
ઉજ્વળ જીવન સંગે છે ચાલે,ભક્તિની જ્યાં સમજણ આવે
મેળવી લે સદમાર્ગ જીવનમાં,જોઇ લે જ્યાં સંસ્કાર ઘરમાં
                                          ………..પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.
લગ્ન જીવનની એવી નાવડી,પરિવારનીએ બનેછે ગાડી
છુકછુક કરતી ચાલે જીવનમાં,સૌને સાથ કુટુંબે એદેનારી
સુખ દુઃખની પકડતાં સાંકળ,સ્નેહ વિરહથી એ ચાલનારી 
પરિવારમાં પ્રીત સાચીએ,જે કુટુંબ કબીલાને સાચવનારી
                                          …………પતિપત્નિના પ્રેમની જ્યોત.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

માનવ,દાનવ


                            માનવ,દાનવ 

તાઃ૨૨/૬/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રભુપ્રેમની પાવન જ્યોત,જીવની જગતમાં એકજ શોધ
મળે જીવને દેહથી મુક્તિ,થઈજાય જ્યાં દેહે સાચી ભક્તિ
                                          …………પ્રભુપ્રેમની પાવન જ્યોત.
આગમનનો અણસાર મળી જાય,પુર્વ જન્મની કેડી એથી
માગણીનો અવરોધ ત્યાંઅટકે,જીવ ભક્તિનું બારણુ પકડે
પશુ પ્રાણીથી મુક્તિ મળતાં,જીવને માનવ જન્મ મળતાં
જલાસાંઇની જ્યોત મેળવતા,માનવજીવન તેનેજ કહેતા
                                            ………. પ્રભુપ્રેમની પાવન જ્યોત.
નિર્મળતાની પ્રીત પ્યારી,પ્રભુ ભક્તિથી જ એ મળનારી
મોહમાયાના કળીયુગી બંધન,જીવ ભટકે છે જન્મો જનમ
ત્રાસ,ધ્રુણા જગમાં છે મળતાં,દેહેવર્તન દાનવના બનતા
કુબુધ્ધિનો માર્ગ મળતાં,જીવ અવનીએ જ્યાં ત્યાં ભટકતા
                                              ………..પ્રભુપ્રેમની પાવન જ્યોત.

/,.,/,.,/,.,/,.,/,.,/,.,/,.,/,./,.,/,.,/,./,.,/,.,/,.,/.,/,.,/.,/

ડગલાની રીત


                           ડગલાની રીત

તાઃ૨૧/૬/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીંદગી એવી જીવજો અહીં,જે દઈ જાય સંતોષ
ડગલું પારખી જીવતાં,છુટી જશે જીવનમાં દોષ
                                 ……….જીંદગી એવી જીવજો અહીં.
નાની નાની વાતથી છુટી,મન મક્કમ તો કરાય
વિશ્વાસનીસાચી કેડીમળતાં,પવિત્ર જીવન થાય
સહવાસ મીઠો છે સંબંધથી,જે સમયેજ સમજાય
સફળતાની દોરી પકડાતાં,કેડી સરળ થતી જાય
                                ………. જીંદગી એવી જીવજો અહીં.
મતિ જ્યાં પકડે ગતિને,ત્યાં સાચી રાહ મળી જાય
ડગલાની છે રીત એન્યારી,જે સમજણથી જ ભરાય
બુધ્ધિની આએકજ કેડી,જે જીવને સદમાર્ગે લઈજાય
ઉજ્વળતા તો આવેબારણે,માનવજીવન મહેંકી જાય
                                ……….. જીંદગી એવી જીવજો અહીં.

==============================

ખુશીનો ભડાર


                        ખુશીનો ભડાર

તાઃ૨૦/૬/૨૦૧૧                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પગલું માંડતા મળે સંગ સાચો,જીવ હરખાઇ જાય
શાંન્તિનો સહવાસ જોતાં,ખુશીનો ભંડાર મળીજાય
                         ……….પગલુ માંડતા મળે સંગ સાચો.
મળે મા બાપનો પ્રેમ બાળકને,ઘોડીયે ડોલી જાય
હાલરડાની પ્રીત ન્યારી,માતાના શબ્દોથી લેવાય
આંખોભીની પણ થાય,જ્યાં માનો પ્રેમ મળી જાય
મળી જાય ભંડાર ખુશીનો,બાળકના વર્તને દેખાય
                           ……….પગલુ માંડતા મળે સંગ સાચો.
જીવન સાથીનો સંગ મળે ત્યાં,પ્રેમનો ઉભરો થાય
એકબીજાના વિચારપારખી,પગલુ ભરતાં થઈજાય
એ બને જ્યાં કેડી જીવનની,ત્યાંજીવન મહેંકી જાય
ઉભરો ના જ્યાં અતિપ્રેમનો,આજીવન સાર્થક થાય
                          …………પગલુ માંડતા મળે સંગ સાચો.

૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=૧=

પિતા કે ફાધર


                          પિતા કે ફાધર

તાઃ૧૯/૬/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પિતા એતો પાલનહાર,ને જીવનેજન્મ પણ દેનાર
ઉપકારની સીમા ના સંતાને,એ કેમ કદીય ભુલાય
                                    ………….. પિતા એતો પાલનહાર
અવનીપરના અવતરણને,પિતા પ્રેમથી મેળવાય
માતાનીમાયા મળતા,જીવનો જન્મસફળ થઇજાય
અગણીત ઉપકાર કરે તો ય,ના અભીમાન દેખાય
માફી દઈદે ભુલની થયેલી,જે સંતાનથી કોઇ થાય
                                      …………પિતા એતો પાલનહાર.
પિતાપ્રેમ તો સદાય વરસે,ના કોઇકવાર મેળવાય
ફાધરડેની રસમ અહીંની,ના માતૃભુમીએ ઉજવાય
સંસ્કારની હેલી વહે ત્યાં,જે જન્મ ભુમી જ કહેવાય
માતાપિતાનો પ્રેમ પામતા,જન્મ સફળ થઈ જાય
                                       …………પિતા એતો પાલનહાર.

==============================

નદીને કિનારે


                        નદીને કિનારે

તાઃ૧૯/૬/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખળખળ વહેતા ઝરણાનો,જ્યાં સંગમળી જાય
નિર્મળ વહેતી નદી મળતાં,જીવને શાંન્તિ થાય
                               ………..ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.
કુદરતની આકળા નિરાળી,ના જીવથી સમજાય
માનવ મનને શાંન્તિ દેતા,નિર્મળ જીવન થાય
વ્હેણ નદીના શીતળતાદે,ને લહેર ઠંડી મેળવાય
નદી કિનારે મળતી ફોરમ,ઝંઝટોનેજ ગળી જાય
                                 ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.
વાયુ વેગથી ચાલી જાય,તોય ના વ્યાધી દેખાય
મળી જાય શાંન્તિ મનને,એજ પ્રભુ કૃપા કહેવાય
મોહમાયા તો દુરજ ભાગે,ને ઉજ્વળ જીવન થાય
સહવાસમળે જ્યાં ભક્તિનો,ત્યાંપ્રભુપ્રેમ મેળવાય
                                  ………..ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.

=++++++++++++++++++++++++++++++=