મોટી કાયા


                            મોટી કાયા

તાઃ૧/૭/૨૦૧૧                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માયા લાગી મને ખાવાની,ત્યાં આ કાયા વકરી ગઈ
આચર કુંચર,સમય કસમયથી,મોટીકાયા મારી થઈ
                                    ………..માયા લાગી મને ખાવાની.
ચા નાસ્તો હું સવારમાં કરતો,ને પછી થોડુ ખઈ લેતો
બપોરે પેટભરીને જમતો,નેપછી પથારીમાંપડી રહેતો
આળસ તો મને વળગી ચાલે,ના કામબામ કંઈ કરતો
સાંજ પડે ને ભુખ્યો થતો,ત્યારે આચર કુચર ખઇ લેતો
                                      ………..માયા લાગી મને ખાવાની.
પેટ પારકુ લાગતા મને,ના સાંભળતો હું ખાવાની ટોક
પહેરણના બટન લાગ્યાતુટવા,નાપેન્ટ કમર સુધી આવે
વજન તો વહાણ બન્યુ છે દેહે,હલેસે એ હાલતુ જ ચાલે
કાયા રહીના કામણગારી,અંતે હવે શરમ મને છે આવે
                                     ………….માયા લાગી મને ખાવાની.

****************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: