સંસારની કેડી


                       સંસારની કેડી

તાઃ૨/૭/૨૦૧૧                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહને પકડી ચાલતી માયા,ના કોઇથી એ છુટી
કર્મબંધન જીવને જકડે,એતો નાસંસારની છેટી
                              ………..દેહને પકડી ચાલતી માયા.
જીવનુ આગમન દેહછે,જે જગના બંધન દઈ દે
મળતી માયા તાંતણો છે,એ જીવને જકડી રાખે
સંસારની સાંકળપરોવે,અવનીએ લાવે વારેવારે
કુદરતની આ રીત અનોખી,ભક્તિ બચાવી જાણે
                                    ……..દેહને પકડી ચાલતી માયા.
સંસારનીકેડી શીતળ મળે,જ્યાંસમજણ સંગે હોય
મારુ તારુ બને  મિથ્યા,જ્યાં સંગીની શીતળ હોય
નિર્મળ પ્રેમની ભક્તિ એવી,ના વ્યાધી દેહે  જોઇ
મળે કૃપા  જલાસાંઇની,જ્યાં મનથીજ ભક્તિ હોય
                                …………દેહને પકડી ચાલતી માયા.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: