દેજો પ્રેમ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                            દેજો પ્રેમ

તાઃ૯/૭/૨૦૧૧                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારી સાંભળજો પુકાર,અમોને દેજો પ્રેમ અપાર
ઓ શેરડીના સાંઇબાબા,મારીસામે જોજો લગાર
                                       ……….મારી સાંભળજો પુકાર.
મનમાં એક છે આશા,મારી પુરી કરો અભિલાષા
ઉજ્વળ જીવન જીવતા,મને મળે કૃપા એ આશા
સદવિચારે છાયા મળતાં,મારાદ્વાર ઉજ્વળ થાતા
નિત્ય પુંજનઅર્ચન કરતાં,અમે જીવે શાંન્તિ લેતાં
                                       ………..મારી સાંભળજો પુકાર.
બાબા છે પ્રદીપની વિનંતી,મને ભક્તિ રાહ દેજો
કરજો થોડી કૃપા બાળક પર,મુક્તિ દ્વારને ખોલજો
આવીઆંગણે ભક્તિપ્રેમલેજો,જીવન ઉજ્વળકરજો
સાંઇબાબા નિર્મળજીવન દઈને,મુક્તિ અમને દેજો
                                       …………મારી સાંભળજો પુકાર.

+++++++++++++++++++++++++++++++

दर पे आया


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

                           दर पे आया

ताः९/७/२०११                           प्रदीप ब्रह्मभट्ट

सांइ तेरे में दर पे आया,लेकर श्रध्धा और सबुरी
उज्वळ जीवन करही देना,ना माग रहे कोइ अधुरी
                                      ………..सांइ तेरे में दर पे आया.
भक्ति जीवके संग ही रखना,मोह माया दुर रखना
प्रेमसे भरना जीवन झोली,ना माग रहे कोइ मेरी
प्यार सच्चा दीलसे ही देना,नारहे उसमें कोइ देरी
मनको श्रध्धाऔर विश्वास मिले,नारहे उसमे अधुरी
                                      …………सांइ तेरे में दर पे आया.
दीलमे रहेना प्रदीपके सदा,और रमाको साथ रखना
रविको देना प्रेम दादाका,दीपल निशीतको संभालना
शरण तुम्हारी आतेहै बाबा,उज्वळ राह हमको देना
जन्ममरणका छुटे बंधन,मुक्तिमे साथ सदाही  रहेना
                                      …………सांइ तेरे में दर पे आया.

++++=++++=++++=++++=++++=++++=++++=