ગજાનંદ પ્રેમ


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ગજાનંદ પ્રેમ

તાઃ૧૨/૭/૨૦૧૧                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગજાનંદની કૃપા નિરાળી,જ્યાં પુંજન અર્ચન થાય
શાંન્તિનો સહવાસ નિરખી,જીવને અનંતપ્રેમ થાય
                                    …………ગજાનંદની કૃપા નિરાળી.
ઉજ્વળ પ્રભાતના આગમનેજ,જીવન ઉજ્વળ થાય
આધી વ્યાધી ના રહે ઉપાધી,એતો દુર ભાગી જાય
ભક્તિનો એજ અતુટ પરચો,જ્યાં ગજાનંદને પુંજાય
શ્રધ્ધા રાખી નિર્મળ મને,પાવન કર્મ જ થતા જાય
                                    …………ગજાનંદની કૃપા નિરાળી.
ગૌરીપુત્રનો છે  પ્રેમ નિરાળો,જે મુશક માણી જાય
કરુણાનો તો સાગરછે,જે જીવનેમુક્તિએ દોરી જાય
મળીજાય જ્યાં શાંન્તિમનને,ત્યાં ગજાનંદ હરખાય
મળેકૃપા પરમાત્માની,ત્યાં જીવન સફળ થઈ જાય
                                    ………… ગજાનંદની કૃપા નિરાળી.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: