પ્રેમનો સાગર


                            પ્રેમનો સાગર

 તાઃ૨૨/૭/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખોબે ખોબે મળતાં પ્રેમથી,સાગર છલકાઇ જાય
હ્યુસ્ટનના લહીયાનીકલમે,ગુજરાતી ગૌરવ થાય
                                    ……….ખોબે ખોબે મળતાં પ્રેમથી.
કલમની કેડી સરળ થતાં તો,સૌના દીલ  હરખાય
મળે પ્રેમનીકેડી કલમને,જે જગતમાં પ્રસરી જાય
ઉજ્વળતાનો સંગાથ રહેતાં,ના મોહમાયા ભટકાય
લહીયાઓની પ્રેમીનજરે,અહીં ઘણું બધુ મળીજાય
                                    ………..ખોબે ખોબે મળતાં પ્રેમથી.
કલમ ચાલે માની કૃપાએ,જે જીવ નસીબદાર હોય
કેડીમળતાં પ્રેમનીજીવને,જગે પ્રેમ સાગર ઉભરાય
સાચી રાહ મળતાં દેહને,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
હ્યુસ્ટન ગામને સલામકરતાં,સૌ લહીયાઓ હરખાય
                                    ………..ખોબે ખોબે મળતાં પ્રેમથી.

  ++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: