વેરઝેરના વાદળ


                          વેરઝેરના વાદળ

તાઃ૨૫/૭/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આ તારું છે ને આ મારુ છેં,એ માનવ મનની ચાહત એક
સમજણનો સંગાથ માબાપથી,જીવન ઉજ્વળ કરી દે છેક
                                     ………….આ તારું છે ને આ મારુ છેં.
ઉજ્વળ આવતીકાલ દેહે મળે,જ્યાં સદીઓ ભુસાઇ જાય
અતિની ચાહત છોડી દેતાં,વેરઝેરના વાદળ ચાલી જાય
સમજણ એ સફળતા પણલાવે,ના માટી મોહ મળી જાય
સહવાસ સૌનો સાથે રહેતાં,માનવજન્મ સાર્થક થઈ જાય
                                       ………….આ તારું છે ને આ મારુ છેં.
શીતળ સવાર મળે દેહને,ત્યાં સંધ્યાકાલ પાવન દેખાય
ઉજ્વળતાના વાદળ ઘેરા,દેહને સુખ શાંન્તિય દઈ જાય
સ્નેહાળપ્રેમ માબાપનો લેતાં,સંતાનનું ભાવીસુધરી જાય
એક પવનની મીઠી  લહેરે,દુઃખના વાદળ દુર થઈ જાય
                                         ………….આ તારું છે ને આ મારુ છેં.

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

ભેદભાવનો ભ્રમ


                           ભેદભાવનો ભ્રમ

તાઃ૨૫/૭/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ક્યાંથી આવી ભાવના જીવને,ને ક્યાંથી મળી જાય ભેદ
અવની પરની આચાદરે,જીવ ભટકે અવનીએ આમતેમ
                                    ………..ક્યાંથી આવી ભાવના જીવને.
લીધી લાકડી જ્યાં સલાહની,ત્યાં પડી જાય લાઠી એક
કળીયુગ એતો કાતર જેવી,દેહને ભટકાવે એ આમતેમ
મૃત્યુ એ છે અંત દેહનો,ના જગતમાં કોઇથીય છટકાય
માનવતાની મહેંક રહેસંગે,ઉજ્વળ જીવન જીવીજવાય
                                    …………ક્યાંથી આવી ભાવના જીવને.
નાતજાતના ભેદ ભ્રમમાં,જીવ અવનીએ આવીઅટવાય
સાચી  રાહ મળે ભક્તિએ,જ્યાં પ્રેમાળ ભક્તિ થઈ જાય
સંતોનો સહવાસ મળે સાચો,પાવન દોર જીવે મેળવાય
ભેદભાવનો ભ્રમ ભાગતાં,જીવને મુક્તિમાર્ગ મળી જાય
                                     …………ક્યાંથી આવી ભાવના જીવને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++