વૈકુન્ઠનો વાસ


                              વૈકુન્ઠનો વાસ

તાઃ૨૭/૭/૨૦૧૧                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળ પ્રેમની જ્યોત જલે,ને હૈયામાં અતિઆનંદ થાય
માયામોહની ના કોઇ ચિંતા,જ્યાંમળી જાય વૈકુન્ઠી વાસ
.                                  …………..નિર્મળ પ્રેમની જ્યોત જલે.
કૃપા મળે કરતારની જીવને,જ્યાં ભક્તિ પ્રેમનો છે સંગાથ
આરતી અર્ચન પુંજનકરતાં,જીવને મળે છે જગત નાનાથ
કર્મ બંધનની છે જગમાં કેડી,ના કોઇ જીવથીય એ છોડાય
મુક્તિમાર્ગની  સરળછે ચાવી,જે  ભક્તિનાદ્વાર ખોલી જાય
.                                       …………નિર્મળ પ્રેમની જ્યોત જલે.
સ્વર્ગની સાચી કેડી મળે,જગતપર જ્યાં સત્કર્મો સહેવાય
દેહને મળતી કૃપા પ્રભુની,જ્યાં સાચા સંતોને વંદન થાય
નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખતાં,જીવ પર પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય
મળી જાય વૈકુન્ઠનો વાસ જીવને,નેજન્મમરણ ટળી જાય
.                                    ………….નિર્મળ પ્રેમની જ્યોત જલે.

==================================

2 Responses

  1. Saras Bhaktimay Kavya

  2. કર્મ બંધનની છે જગમાં કેડી,ના કોઇ જીવથીય એ છોડાય
    મુક્તિમાર્ગની સરળછે ચાવી,જે ભક્તિનાદ્વાર ખોલી જાય…….
    દેહને મળતી કૃપા પ્રભુની,જ્યાં સાચા સંતોને વંદન થાય
    નિર્મળ ભાવનાનો સંગ રાખતાં,જીવ પર પ્રભુ દ્રષ્ટિ થાય………..
    Beautiful lines….liked these lines the most.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: