ભાગી જા


.                           .ભાગી જા

તાઃ૬/૮/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવન જીવતા હો,ત્યાં કદી ના આવે બાધ
ઇર્ષા,અપેક્ષા જગે  જ્યાંજોતા,ભાગજે ત્યાંથી આજ
.                                 …………ઉજ્વળ જીવન જીવતા હો.
મનને શાંન્તિ ને તનને રાહત,જીવનમાં રહેશે સાથ
કુદરતની કલા નિરાળી,સાચી ભક્તિ એ જ સહેવાય
વિશાળ અવની જગની સૃષ્ટિ,સુખદુઃખથી સમજાય
આજકાલને દુર કરતાં જીવથી,ભાગશે મળતાં ત્રાસ
.                                 ………….ઉજ્વળ જીવન જીવતા હો.
રામનામની છે સરળવાણી,જલાસાંઇની કૃપાએ માણી
આવીમળે જીવને ભક્તિપ્રેમ,ના રહે જીવનમાંકોઇ વ્હેમ
શાંન્તિનો સાથરહે જીવનમાં,ઉજ્વળ દેહમળે અવનીએ
સમયને સમજી ચાલતાદેહે,મોહમાયાથી ભાગતો રહેજે
.                                 …………..ઉજ્વળ જીવન જીવતા હો.

))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: