ઝડપેલી પ્રીત


.                         ઝડપેલી પ્રીત

તાઃ૮/૮/૨૦૧૧                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીગરથી ઝડપી લીધી,મેં તો મળતી પ્રેમની કેડી
અને પ્રીતની ન્યારી  રીત,મગજથી જાણી લીધી
.                                 ………..જીગરથી ઝડપી લીધી.
આગળ પાછળ મેં જોયુ,ત્યાં દીઠી સ્વાર્થની સીડી
ચુકી ગયો જો સમયને,તો ભાગી જશે મળતી કેડી
નિર્મળતાને સહવાસે,મેં  જીવનમાં મેળવી લીધી
કુદરતની નીતિછે એવી,જે સમયથી સાચી જાણી
.                                ………….જીગરથી ઝડપી લીધી.
ડગલુમાંડતાં દસવાર વિચારુ,મળે સફળતા ન્યારી
ભુલ ભરેલા ભવસાગરમાં,મિથ્યા જીવન ના મારું
ભાવના સાચી સાથે રાખતાં,ઝડપાય પ્રીત ન્યારી
ઉજ્વળ જીવન જગે દીસે,જ્યાં કૃપા પ્રભુની માણી
.                                ………….જીગરથી ઝડપી લીધી.

=============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: