ભજનની શક્તિ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.*ૐૐૐૐૐ  ભજનની શક્તિ ૐૐૐૐૐ*

તાઃ૮/૮/૨૦૧૧                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભોલેનાથનું ભજન કરતાં,પ્રદીપનો ભવ સુધરી જાય
અતુટશાંન્તિ મળે જીવનમાં,મળેલ જન્મ સાર્થક થાય
.                                   ………….ભોલેનાથનું ભજન કરતાં.
સોમવારને સાર્થક કરવા,શિવલીંગે દુધ અર્ચના થાય
ૐ નમઃ શિવાયનુ  સ્મરણ કરતાં,પુંજન આરતી થાય
ભોલેનાથ અતિશક્તિશાળી,જે તેમના તાંડવેજ દેખાય
મૃત્યુમુખથી જીવને લઈ ઉગારી,સ્વર્ગનીસીડી દઈ જાય
.                                   ………….ભોલેનાથનું ભજન કરતાં.
શ્રાવણમાસની ભક્તિ ઉજ્વળ,જીવને શાંન્તિ મળી જાય
પવિત્રકુળ ને પવિત્ર ભક્તિ,એ જીવના બંધને મેળવાય
મોહમાયાના આબંધન તુટે,ને જન્મથીમુક્તિ મળી જાય
ભજનની શક્તિ જગમાંઉત્તમ,જીવને સદગતિ દઈ જાય
.                                     ………….ભોલેનાથનું ભજન કરતાં.

ૐૐૐૐૐૐૐૐ ૐનમઃશિવાય ૐૐૐૐૐૐૐૐ

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: