જાદુગર.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

.                             . જાદુગર

તાઃ૨૧/૮/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અજબ શક્તિ છે જાદુની જગતમાં,જાદુગરથી જ બતાવાય
અનોખીરીત આ કલાની છે,જે સામાન્ય માનવીને સમજાય
.                               ………….અજબ શક્તિ છે જાદુની જગત.
બંધમુઠીને ખોલતા જ હાથમાં,પક્ષીની પાંખો ફફડતી દેખાય
મુક્તિ મળીછે તેમ સમજી,એ પક્ષી પણ હાથમાંથી ઉડીજાય
અજબ શબ્દ નીકળતા મુખથી,શરીરના અંગપણ છુટા થાય
માનવ થઈ પૃથ્વીએ જાદુગર,મોંમાં સાપને પણ ગળી જાય
.                                 ………….અજબ શક્તિ છે જાદુની જગત.
આંખની એક પલકમાં તો,કાગળને એ રૂમાલ પણ કરી જાય
મંત્રની મીઠી સુવાસ લઈને,ખાલી લોટામાં પાણી ભરી જાય
બંધ કબાટને ખોલતાં જ સામે,તેના હાથપગ છુટા થઈ જાય
માથુરહે ટેબલપર સામે,નેતેના શરીરને ત્યાંથી દુર ખસેડાય
.                                     …………અજબ શક્તિ છે જાદુની જગત.

====================================

અમેરીકન જાદુગર  Curt Millerની એક મુલાકાતથી જાદુને માણ્યું.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: