પાવન આંગણું


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                           .પાવન આંગણું

તાઃ૨૩/૮/૨૦૧૧                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આ આવશે કે તે આવશે,કોણ ક્યારે આવશે ના મને સમજાય
કલમનીકેડી પકડનાર આવતા,મારું પાવન આંગણુ થઈજાય
.                                                 …………આ આવશે કે તે આવશે.
સંધ્યા કાલનો સહવાસ હતો,ને સર્જકોથી મળ્યો અંતરનો પ્રેમ
કલમની કેડી મેળવી જીવનમાં,ઉજ્વળ જીવન પણ જીવે એમ
આગમને આવકારતાં સૌને,અંતરનેમળે પ્રેમ નાતેમાં છે વ્હેમ
કુદરતની છે કૃપા અમો પર,જ્યાં સર્જકોના હ્ર્દયથી ઉભરે હેત
.                                                 ………….આ આવશે કે તે આવશે.
લાવ્યા લાગણી અંતરથી એ,જે તેમને મળતાં જ સૌને દેખાય
કલમ કેરી મધુરતા જગે મળતાં,માસરસ્વતી સંતાન હરખાય
પ્રેમ પારખી હ્યુસ્ટનના સંતાનથી,મહેમાન ખુબ જ રાજી થાય
મળતા શબ્દના સહવાસીને,મળેલ આમંત્રણનેય સમજી જાય
.                                                   ………….આ આવશે કે તે આવશે.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

One Response

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: