આવી માયા


                    આવી માયા

તાઃ૨૮/૮/૨૦૧૧                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માયા માયા શોધતો માનવ,કળીયુગમાં જ લબદાય
આગળ પાછળનો ના ખ્યાલ રહેતા,સુખ ભાગી જાય
.                              …………માયા માયા શોધતો માનવ.
કદીક કોઇની હુફ મળે,ત્યાં સમજે કે સઘળુ મળશે આજ
માનવ મનની સમજ જોતાં,દેખાવ મળતો મીથ્યા કાજ
અંતરમાં ના કોઇ આનંદ મળે,કે ના દેહને કોઇ સહવાસ
કળીયુગની કેડીને સમજતાં,માયા ભાગશે દેહથી અપાર
.                                …………માયા માયા શોધતો માનવ.
તારણહારની દ્રષ્ટિ પડતાં,આ જીવ જન્મથી છટકી જાય
કૃપાનો સાગર છે મોટો,સાચી ભક્તિએ જીવને મળી જાય
લાગણી કે મોહ માયા વળગે જીવે,જ્યાં નિર્બળતા દેખાય
સાચા સંતની કૃપા મળતાં દેહે,આવતી માયા ફફડી જાય
.                              ……………માયા માયા શોધતો માનવ.

*****************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: