તારો સંગાથ


.                        તારો સંગાથ

તાઃ૨૬/૯/૨૦૧૧                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કદમ કદમ તારો સાથ રહે તો,જીવને આનંદ થાય
પ્રેમ ભરેલી નજર મેળવતાં,સુખશાંન્તિ મળી જાય
.                                   ………..કદમ કદમ તારો સાથ રહે તો.
મળતા પ્રેમનીકેડી દેહને,મનની મુંઝવણ ભાગી જાય
એક તારા સહવાસે જીવનમાં,સ્નેહ સાંકળને સમજાય
દરેક ડગલે હુંફ મેળવતાંજ,જીવનની રાહ શીતળ થાય
આવે આંગણે પ્રેમ દોડીને,ના કદી અપેક્ષાએ મેળવાય
.                               …………..કદમ કદમ તારો સાથ રહે તો.
મળ્યો મને જે સાથ તારો,મારી જીવનની મુડી થઈ જાય
નિર્મળ તારો પ્રેમ નિખાલસ,મારું ધન્ય જીવન પણથાય
સરળ પ્રેમની સીડી મેળવતાં,દેહે સાચીભક્તિ થઈ જાય
અપેક્ષાના વાદળ તુટતાં જીવનમાં,પ્રભુ કૃપા મળી જાય
.                                  ………….કદમ કદમ તારો સાથ રહે તો.

******************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: