હર હર ભોલે


.                               હર હર ભોલે

તાઃ૨૬/૯/૨૦૧૧  (શિવરાત્રી ૨૦૬૭) પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હર હર ભોલે મહાદેવ ૐ, હર હર ભોલે મહાદેવ
બંમ બંમ ભોલે મહાદેવ,ૐ બંમ બંમ ભોલેનાથ
.                                           ……….હર હર ભોલે મહાદેવ ૐ.
શીવ શંકરની ભક્તિ ન્યારી,જીવ મુક્તિએજ  દોરાય
શ્રધ્ધા રાખીને પ્રભુ ભજતાં,નિર્મળ જીવન થઇ જાય
આધી વ્યાધીથીઓ દુરજ રહેતા,પ્રભુ પ્રેમ મળી જાય
મા પાર્વતીની દ્રષ્ટિ પડતાં,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
.                                        …………..હર હર ભોલે મહાદેવ ૐ.
મહાદેવની ભક્તિ કરતાં,જીવપર પ્રભુ કૃપાપણ થાય
જન્મ સાર્થક મળેલ દેહનો,સતત સ્મરણથી થઈ જાય
શીતળતાનો સાથરહે જીવનમાં,વ્યાધીઓ ભાગી જાય
મૃત્યુ આંગણે આવતાં જીવને,ભોલેનાથના દર્શન થાય
.                                         ………….હર હર ભોલે મહાદેવ ૐ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: