પ્રેમની કિંમત.


.                         પ્રેમની કિંમત.

તાઃ૨૭/૯/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અણમોલ કિંમત પ્રેમની જગતમાં,ના કરી શકે કોઇ મોલ
અંતરની મળીજાય એ હેલી,જેનો મળી શકે નાકોઇ તોલ
.                         …………..અણમોલ કિંમત પ્રેમની જગતમાં.
માતાપિતાના પ્રેમની પ્રીત,સંતાનને સહવાસે સમજાય
કુદરતનીલીલા અતિ નિરાળી,જીવથી જન્મતા મેળવાય
આંસુ ઉભરે આંખમાં જ્યારે,ત્યારે પ્રેમની કિંમત સમજાય
અમુલ્ય તેની દ્રષ્ટિ જીવનમાં,જે સમય આવતાં પરખાય
.                         …………..અણમોલ કિંમત પ્રેમની જગતમાં.
જીવનીજગતમાં અતુટમાયા,કઇ કોની એને ના પરખાય
સાચા પ્રેમનીકેડી છે નિરાળી,જે માનવતાને વહેંચી જાય
અપેક્ષાઓને દુર મુકતાં જીવનમાં,પ્રેમનીવર્ષા મળી જાય
ઉજ્વળ જીવનમાં સંગ મળતાં પ્રેમનો,માનવતા મહેંકાય
.                          …………..અણમોલ કિંમત પ્રેમની જગતમાં.

======================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: