અનંત પ્રેમ


.                           અનંત પ્રેમ

તાઃ૨૪/૯/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આ તારું આ મારું સાંભળતા,જીવને ઘણી મુંઝવણ થાય
આકુળ વ્યાકુળ છુટતાંદેહે,પ્રભુનો અનંતપ્રેમ મળી જાય
.                                  …………આ તારું આ મારું સાંભળતા.
નિર્મળ વહેતી જીવનધારાએ,પવિત્ર જીવન મળી જાય
ભક્તિપ્રીત મેળવીને લેતાં,જીવને સા્ચી રાહ મળી જાય
કળીયુગના બંધન જ્યાં ભાગે,ત્યાં અનંતપ્રેમ મળી જાય
સ્વર્ગનીકેડી નજીક આવતાંજ,જીવ મુક્તિએ ખેંચાઇ જાય
.                                   …………આ તારું આ મારું સાંભળતા.
માયાના સહવાસને ભુલતાં,પ્રભુ  કૃપાએ જીવ હરખાય
સંત જલા સાંઇની ભક્તિ કરતાં,જીવને રાહ મળી જાય
કળીયુગનાબંધન છુટતાં,જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય
શ્રધ્ધાકેરી સાચી રાહે જીવતાં,જગતપિતા પણ હરખાય
.                              ……………આ તારું આ મારું સાંભળતા.

================================

Advertisements

ભક્તિની કેડી


.                       ભક્તિની કેડી

તાઃ૨૩/૯/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળ ભાવના મનમાં રાખી,હૈયેથી હેત થઈ જાય
ભક્તિ શ્રધ્ધાએ કરતાં જીવને,સાચી કેડી મળી જાય
.                        …………..નિર્મળ ભાવના મનમાં રાખી.
ધુપ દીપ અર્ચન કરતાં,જીવની ભક્તિ પરખાઇ જાય
આંગણુખોલતા જીવનમાં,સુર્યકિરણનો સહવાસ થાય
પવિત્ર વાણી જીભને મળતાં,પ્રભુ ભજન ગવાઇ જાય
મનને મળતી શાંન્તિ આવી,જ્યાં જલાસાંઇને ભજાય
.                         ……………નિર્મળ ભાવના મનમાં રાખી.
કુદરત કેરી કૃપા માણવા જીવથી,પ્રેમથી ભક્તિ થાય
આશીર્વાદની વર્ષા વરસે દેહપર,નેજન્મ સાર્થક થાય
ના વ્યાધી કે દેખાય ઉપાધી,સ્વર્ગીય સુખ મળી જાય
અંત દેહનો ઉત્તમલાગે જગે,નેજીવને મુક્તિમળીજાય
.                           …………..નિર્મળ ભાવના મનમાં રાખી.

*****************************************

ભીની આંખો


.                          ભીની આંખો

તાઃ૨૨/૯/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંખો ભીની થાય અનેકની,સમયથી પકડાઇ જાય
નારોકી શકે કોઇ જગતમાં,એતો અનુભવે જ દેખાય
.                             ………….આંખો ભીની થાય અનેકની.
મળે જો સાચો પ્રેમ અંતરથી,ત્યાં ના કોઇથી રોકાય
માતાનો પ્રેમ મળે અંતરથી,કે પિતાપ્રેમ મેળવાય
લાગણી તો નીકળે હ્ર્દયથી,ના કોઇથી તેને ટોકાય
સજળ નેત્રને જોતામાબાપને,હૈયે આનંદ થઈથાય
.                               ………….આંખો ભીની થાય અનેકની.
કર્મ ખોટુ કરતાં જીવનમાં,ખોટુ પરીણામ મળી જાય
મળે અચાનક શોકજીવનમાં,ત્યાં આંખો ભીની થાય
મુક્ત થાય જ્યાં જીવદેહથી,સંબંધીના નેત્ર ભીજાય
કુદરતની છે આ કલા નિરાળી,સમયે સમજાઇ જાય
.                            ……………આંખો ભીની થાય અનેકની.

#################################

જાગૃત જીવન


.                       .જાગૃત જીવન

તાઃ૨૧/૯/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આશા એ સાગર જીવનનો,ના કોઇથી તરી જવાય
એક પુરી થતાં જીવનમાં,બીજી સામે આવી દેખાય
.                          ……………આશા એ સાગર જીવનનો.
દેહ જગતપર કોઇપણ મળે,એકૃપા પ્રભુની કહેવાય
મનની વૃત્તી દરેક જીવની જગે,જે વર્તનથી દેખાય
સમજણ મનની સાચી રાહે,સાચી ભક્તિથી લેવાય
ઉજ્વળ જીવનની કેડી મળે,જ્યાં જીવ જાગૃત થાય
.                            ……………આશા એ સાગર જીવનનો.
મળેલ દેહ છે કર્મની કેડી,ગત જન્મથીજ મેળવાય
મુક્તિ મળે જીવને જન્મથી,સંતની દ્રષ્ટિ પડી જાય
મોહમાયાને પડતીમુકતાં,ભક્તિનોસાથ મળીજાય
ઉજ્વળ જીવન જીવીજતાં,જીવને મુક્તિ મળી જાય
.                             ……………આશા એ સાગર જીવનનો.

+++++++++++++++++++++++++++++++

સંઘર્ષ


.                             .  સંઘર્ષ

તાઃ૨૦/૯/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ જીવના બંધન જગમાં,કરેલ કર્મથી બંધાઇ જાય
મહેનત મનથી સાચી કરતાં,સંઘર્ષથીએ તરી જવાય
.                               …………..જન્મ જીવના બંધન જગમાં.
મળતાં પ્રેમ જગતમાં દેહને,જીવન  આ હરખાઇ જાય
જીવ તણી  નિર્બળતા ભાગે,ત્યાં કર્મ સબળ થઈ જાય
મળતાં એક ટકોર જીવને,પાવન રાહ પણ મળી જાય
સાચી સમજણ મેળવીલેતાં,ના આધીવ્યાધી અથડાય
.                              ……………જન્મ જીવના બંધન જગમાં.
આડી અવળી જીવનની કેડી,સમજણે સરળ થઈ જાય
માન સન્માનને દુર મુકતાં,જગે સૌ સંગાથી બની જાય
એકડગલાંની મહેંકમળતાં,બીજુ ડગલુ પાવન થઇજાય
સંઘર્ષનીકેડી દુરભાગતાં,જીવને સરળજીવન મળીજાય
.                                   …………જન્મ જીવના બંધન જગમાં.
લાગણી દ્વેષ ને ઇર્ષા છે વાંકી,જ્યાં દેખાવ ભટકાઇ જાય
ઉજ્વળતાના સોપાને જીવનમાં,નમ્રતા જ વણાઇ જાય
મારું તારુંનો  છુટતાં મોહ,ત્યાં કૃપા કુદરતની મળી જાય
નિરાધારનો આધારપ્રભુનો,જે મળેલજન્મ મહેંકાવીજાય
.                                  ……………જન્મ જીવના બંધન જગમાં.

==================================

ચિંતા મુક્ત


.                             ચિંતા મુક્ત

તાઃ૧૯/૯/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવન જીવતા જ્યાં માન મળે,ત્યાં જીવને શાંન્તિ થઈ જાય
અદભુત કૃપા પ્રભુની મળતા,આ જીવ ચિંતા મુક્ત થઈ જાય
.                                  ………….. જીવન જીવતા જ્યાં માન મળે.
મોહ માયાને સ્વાર્થ છુટતાં,મનને  શાંન્તિ માર્ગ મળી જાય
કેડી પકડી પ્રેમનીચાલતાં,જલાસાંઇનીકૃપા દ્રષ્ટિ થઈ જાય
ભક્તિ ભાવની જ્યોત ઝળકતાં,આ જન્મ પાવન થઈ જાય
મળીજાયપ્રેમની દ્રષ્ટિપ્રભુની,ત્યાં દેહનુ પગલુ પાવન થાય
.                                   …………… જીવન જીવતા જ્યાં માન મળે.
અંધકાર મળે જીવને જગતમાં,આદેહનુ જીવન વેડફાઇ જાય
ઉજ્વળતાનું એક કીરણ પડે તો,જીવન સદ માર્ગે ચાલી જાય
આફતની પકડેલી કેડીને  છુટતાં,જીવ મોક્ષ માર્ગે દોરાઇ જાય
ખુલે સ્વર્ગના દ્વાર મૃત્યુએ,ને જીવને અનંત શાંન્તિ મળી જાય
.                                         ………….જીવન જીવતા જ્યાં માન મળે.

===================================

સ્મરણ


.                              સ્મરણ

તાઃ૧૮/૯/૨૦૧૧                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સ્મરણ થાય જ્યાં સાચા સંતનુ,ત્યાં પાવન ભક્તિ મળી જાય
નિર્મળ જીવન રાહ મળે દેહને,જે જીવનો જન્મ સફળ કરીજાય
.                                         …………..સ્મરણ થાય જ્યાં સાચા સંતનુ.
પાવનકર્મના મળે બંધન દેહને,જીવનો ભક્તિ ભાવ વ ધીજાય
મુક્તિ માર્ગના દ્વાર ખોલવા જીવને,સાચી શ્રધ્ધા રાહ મળીજાય
માળા મણકા મુકતા બાજુએ,જીવથી સતત સ્મરણ પ્રભુનુ થાય
આજ કાલની વ્યાધી છે જીવની જે, જીવને રાહ જોવડાવી જાય
.                                           …………સ્મરણ થાય જ્યાં સાચા સંતનુ.
ભક્તિનોસંગાથ  સરળ રાખતાં,જીવથી સવારસાંજ ના પરખાય
સમયની કેડી સરળ બનતાં,દેહથી જીવને મોક્ષ તરફ લઈ જાય
ના દેખાવ કે ના માય મોહ લાગે,જે છે કળીયુગના જ હથીયાર
મળતી  કૃપા જલાસાંઇથી,સ્મરણથી જીવને શાંન્તિ મળી જાય
.                                      ……………..સ્મરણ થાય જ્યાં સાચા સંતનુ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++