સમયનો સાથ


.                          સમયનો સાથ

તાઃ૭/૧૦૨૦૧૧                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પકડી લેતા આંગળી સમયની,સઘળુ સચવાઇ જાય
ચુકી જતાં એક પળ જીવનમાં,સઘળુય વેડફાઇ જાય
.                             ………….પકડી લેતા આંગળી સમયની.
મળતા દેહ અવનીએ જીવને,જગે માબાપ મળી જાય
બાળપણની કેડીને કુદતાં દેહ,જુવાનીએ લપટાઇજાય
જુવાનીના જોશને સાચવતાં,ઘણું બધુ સમજાઇ જાય
કુદરત કેરા ન્યાયમાં,સમય જીવને ઘણુંય આપી જાય
.                               …………પકડી લેતા આંગળી સમયની.
ઝટપટની ઝંઝટ જ્યાં મુકી,ત્યાં સફળ કામ થઈ જાય
શ્રધ્ધા એ સમજ જીવની,જે સાચી ભક્તિએ સમજાય
સુખ દુઃખ એતો દેહનીચાવી,ના જીવને કાંઇજ લગાર
સમય આવે સમજાય જીવને,જે મતીને બદલી જાય
.                              …………પકડી લેતા આંગળી સમયની.

*********************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: