મનની સમજણ


.                   મનની સમજણ

તાઃ૧૮/૧૦/૨૦૧૧               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવ મનની ઝંઝટ બહું,ના સમજી શકુ હું સહુ
આવી પકડે મારો કાન,સમજ મને ના આવે કહુ
.                               …………માનવ મનની ઝંઝટ બહું.
સરળતા છે જીવનની કેડી, નાશકે તેને કોઇ અડી
સમજણ મળતાં જીવને,ચાલે સરળ નાઆવે હેલી
અપેક્ષાની માયાછુટતાં,મળેલદેહને મળે સફળતા
સુખ શાંન્તિની રાહ મળતાં,પવિત્ર જીવન જીવતા
.                                 ………….માનવ મનની ઝંઝટ બહું.
અપેક્ષાની માયા મળતી,કાયા જીવનમાં રઝળતી
નિર્મળ ભાવના છુટતી,વ્યાધી ત્યારે આવી મળતી
તકલીફોની વર્ષામળતાં,સમજ નાઆવેકેડી ત્યાંથી
મનનીસમજણ મુંઝવણબનતા,પ્રભુકૃપા દુર રહેતા
.                               ……………માનવ મનની ઝંઝટ બહું.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: