સ્નેહનુ સગપણ


.                            સ્નેહનુ સગપણ

તાઃ૩૦/૧૦/૨૦૧૧                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાચું સગપણ એતો સ્નેહ છે,ના જન્મના બંધન હોય
મળતી માનવતા સંસારમાં,ત્યાંજ કર્મનાબંધન હોય
.                                    ………….સાચું સગપણ એતો સ્નેહ છે.
શીતળ જીવન માનવપ્રેમ,ભટકે ના જીવન આમતેમ
લાગણીપ્રેમ તો છે અંતરથી,નિરખી શકે ન કોઇ એમ
મળતીપ્રીત અનેરી જીવને,જ્યાં દેહનિર્મળ થઈ જાય
હશીખુશીની કેડી જીવનમાં,ખોલીદે જીવના મુક્તિદ્વાર
.                                   …………..સાચું સગપણ એતો સ્નેહ છે.
માયામળતાં માબાપની,જીવનું બાળપણ સુધરી જાય
આશીર્વાદની એકજ ટપલી,દેહને ઉજ્વળ જીવન દેતી
સ્નેહ એજ છે સાચુસગપણ,જીવનની ઝંઝટો છુટી જાય
કરી લીધેલા કામ પ્રેમથી,આધી વ્યાધીઓને તોડીજાય
.                                    …………..સાચું સગપણ એતો સ્નેહ છે.

=====================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: