આગળ કે પાછળ


.                          આગળ કે પાછળ

તાઃ૨૫/૧૦/૨૦૧૧                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આગળ ચાલવા આંગળી પકડુ,ને પાછળ ચાલવા ખંત
સૃષ્ટિના કરતારની કેડી લેવા,પ્રભુ ભક્તિમાં રાખો મન
.                            …………..આગળ ચાલવા આંગળી પકડુ.
બાળપણ એ કુદરતની દેણ,દેહને સમયે સમજાઇ જાય
કેડીદીધી કરતારે જીવને,માનવમનને  એ સ્પર્શી જાય
ઉંમરને ના સંબંધ મનથી એતો અનુભવે જ ઘડાઇ જાય
આંગળી પકડી ચાલતાં સંસારમાં,ઉત્તમ રાહ મળી જાય
.                              …………..આગળ ચાલવા આંગળી પકડુ.
મોહમાયાના બંધન છે સૌને,જે સમજી વિચારી લેવાય
લાગે જો સંસારની માયા,જીવનો જન્મ વ્યર્થ થઈ જાય
મળેમનને  કેડી જીવનમાં,જે સમજીનેજ પાછળ ચલાય
વડીલનો સહવાસ ને પ્રેમ,પ્રભુકૃપાએ જીવથી મેળવાય
.                               ………….. આગળ ચાલવા આંગળી પકડુ.

************************************************

Advertisements

સંતની વાણી


.                         સંતની વાણી

તાઃ૨૫/૧૦/૨૦૧૧                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંતની વાણી તો શીતળ લાગે,જ્યાં પ્રભુ ભક્તિ સહેવાય
સાચા સંતની એક જ વાણી,મળેલ જન્મ સફળ કરી જાય
.                              …………..સંતની વાણી તો  શીતળ લાગે.
મોહ લાગે જ્યાં પરમાત્માનો,ને માયા ભક્તિએ થઈ જાય
ઉજ્વળ જીવનમાં રાહ મળે,એજ પાવન કર્મ કરાવી જાય
આશાને  મુકીએ માળીએ,ને અપેક્ષાઓ તનથી ભગાડાય
આવી મળે જલાસાંઇનો પ્રેમ,જે જીવન ઉજ્વળ કરી જાય
.                                  ………….સંતની વાણી તો શીતળ લાગે.
સાચી ભક્તિ ત્યાં સંતની બને,જ્યાં કળીયુગને  તરછોડાય
સદમાર્ગનીદોરી કુદરતની,જે જીવને ભક્તિમાર્ગ દઈ જાય
શબ્દનીસરળતા મળે વાચાને,જ્યાં અંતરથી તેને બોલાય
કળીયુગના બંધનને એકાપે,ને જીવને મુક્તિરાહ મળીજાય
.                                …………….સંતની વાણી તો શીતળ લાગે.

===================================

ધન વૈભવ


.                          ધન વૈભવ

તાઃ૨૪/૧૦/૨૦૧૧   (ધનતેરસ)   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ધન વૈભવ છે કૃપા માતાની,જે  ભક્તિ પ્રેમથીજ મેળવાય
લક્ષ્મી માતાની સદા કૃપા રહે,જ્યાં વૈભવ લક્ષ્મીને પુંજાય
.                                   ………….ધન વૈભવ છે કૃપા માતાની.
આજકાલની આ રામાયણમાં,ના  ભક્તિ ભાવને ખોવાય
સદાપ્રેમથી ભક્તિ કરતાં જીવનમાં,મા સદાય રાજીથાય
પંચામૃતથી સ્નાનકરાવી,માતાની મુર્તીની આરતી થાય
સરળપ્રેમની ભાવનાજોતાં,લક્ષ્મીમાતાની કૃપા મેળવાય
.                                    …………..ધન વૈભવ છે કૃપા માતાની.
ઉજ્વળ જીવન મળે ભક્તિએ,દેહથી ધનવૈભવ મેળવાય
એક જ દ્રષ્ટિ પડે માતાની,કૃપાની કેડી જીવને મળી જાય
આવતી વ્યાધી અટકે જીવનમાં,ને ઉપાધીય ભાગી જાય
સાર્થક ભક્તિ બને દેહની આજે,જ્યાં લક્ષ્મીની વર્ષા થાય
.                                     ………….ધન વૈભવ છે કૃપા માતાની.

===================================

નસીબની કેડી


.                           નસીબની કેડી

તાઃ૨૪/૧૦/૨૦૧૧                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને જકડે કર્મજગતના,જ્યાં દેહ અવનીએ મળી જાય
અજબલીલા કુદરતની,જીવને આવન જાવનથી સમજાય
.                                          …………..જીવને જકડે કર્મ જગતના.
દેહ મળતાં માનવીનો અવનીએ,જીવ નસીબદાર કહેવાય
તક દઈ દીધી છેપરમાત્માએ,સમઝતાં દેહના બંધન જાય
રાહ મળતાં ભક્તિની જીવને,સમજણથી  શાંન્તિ થઈ જાય
સંસારના બંધન અતુટ જગતના,ના કોઇથી જગમાં છોડાય
.                                           ………….જીવને જકડે કર્મ જગતના.
મળેલ બંધન દેહના જીવને,સાચવતા રાહ સરળ થઈ જાય
ભક્તિનો સંબંધ છે અંતરથી,સાચી શ્રધ્ધાએ તેને સચવાય
મળેજ્યાં પ્રેમજગતમાં જીવોનો,નાકોઇથી અવનીએ છોડાય
ભાવનાસાચીભક્તિમાં છે,જે કૃપાએ નસીબદારને મળીજાય
.                                           ………….જીવને જકડે કર્મ જગતના.

####################################

સાર્થક જન્મ


.                         સાર્થક જન્મ

તાઃ૨૩/૧૦/૨૦૧૧             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંટીધુટી તો અડીને ચાલે,ના કળીયુગમાં છટકાય
જન્મ સાર્થક સાંઇ સંગે,સાચી શ્રધ્ધા એ મળી જાય
.                               ……………આંટીધુટી તો અડીને ચાલે.
નિત્યસવારે ધુપદીપનીએક જ્યોતે,બાબા રાજી થાય
વંદન કરતાં ચરણે સાંઇને,પ્રદીપને હૈયે આનંદ થાય
કૃપાની વર્ષા  મળે દેહને,ઉજ્વળ અમારુ જીવન થાય
સદા પવિત્ર કેડી મળતાં,શ્રી જલારામ પણ રાજીથાય
.                               …………….આંટીધુટી તો અડીને ચાલે.
મળેલ જન્મ માનવીનો,સાચી મહેનતથી જ જીવાય
આડુઅવળુ દુર ફેકતાં જીવનમાં,સાચીકેડી મળીજાય
તન,મન,ધનથી શાંન્તિ મેળવી,પ્રભુ કૃપા મેળવાય
જલાસાંઇને પગલેચાલતાં,આ જન્મસાર્થક થઈ જાય
.                                  …………..આંટીધુટી તો અડીને ચાલે.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

અંતરની અભિલાષા


.                      .અંતરની અભિલાષા

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળેલી માનવતા સમજતાં,દેહનો સહવાસ સુધરી જાય
એક કદમ માંડતા જીવનમાં,બીજા બે સરળતા દઈ જાય
.                                 …………..મળેલી માનવતા સમજતાં.
મનથી છુટતી કળીયુગી માયા,સુખ શાંન્તિ આપી જાય
નિર્મળ સ્નેહની વર્ષા મેળવતાં,માયા મોહ ભાગી જાય
જલાસાંઇનો પ્રેમ મેળવતાં,જીવની મતીય સુધરી જાય
મુક્તિદ્વારખોલતા સંતોથી,દેહથીજીવને મુક્તિ મળીજાય
.                                   …………..મળેલી માનવતા સમજતાં.
મળે અંતરથી પ્રેમ માબાપનો,જ્યાં સંતાન રહી જીવાય
કુદરતની મળે કૃપા અચાનક,જ્યાં ભક્તિ માર્ગ ખોલાય
વ્યાધી આવતી અટકી જાય,જ્યાં આશીર્વાદ મળી જાય
મિથ્યા બને લેખ લખેલા,ને આ માનવજન્મ સાર્થકથાય
.                                   ……………મળેલી માનવતા સમજતાં.

==================================

અણમોલ


.                              અણમોલ

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૧                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને જકડી ચાલે માયા,ના મોલ તેનુ કહેવાય
કઈ કોની ને કેટલી છે એ,જાણતા એતો પરખાય
.                               ………….જીવને જકડી ચાલે માયા.
મળે જ્યાં માનવદેહ જીવને,અણમોલ કૃપા કહેવાય
સમજી વિચારી જીવન જીવતાં,જીવ મુક્તિએ દોરાય
માયાવળગે મોહવળગે,એ તો કળીયુગની ભઈ રીત
અંતતેનો આવેઉત્તમ,જેને સાચ ભક્તિથી થઈ પ્રીત
.                                  …………..જીવને જકડી ચાલે માયા.
સંસારનાબંધન સરળબને.જ્યાં વડીલને વંદન થાય
મળે આશિર્વાદ  અંતરથી,ત્યાં વ્યાધીઓ ભાગી જાય
જલાસાંઇનો પ્રેમમળે દેહને,મળેલ જન્મ સાર્થક થાય
અણમોલ રાહ ભક્તિની મળે,જે પાવનકર્મો કરી જાય
.                                    …………..જીવને જકડી ચાલે માયા.

*********************************************