સંમૃધ્ધિ


                         સંમૃધ્ધિ

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૧૧               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કદમ કદમને પુછી ચાલતા,માર્ગ સરળ થઈ જાય
મોટીનાની વ્યાધી ભાગતા,આજીવન ઉજ્વળ થાય
.                                    …………કદમ કદમને પુછી ચાલતા.
મનમાં રાખી શ્રધ્ધાસાચી,ત્યાં કર્મ સરળ પણ થાય
જીવન જીવતાં નિર્મળયુગે,કળીયુગ દુર ભાગી જાય
સ્નેહની સાંકળ દેહને ખેંચે,ના ઉભરોય પ્રેમનો થાય
કૃપા મળતા જલાસાંઇની,આ જન્મ સફળ થઈ જાય
.                                    …………કદમ કદમને પુછી ચાલતા.
વાણીવર્તન પકડીરાખતા,નાતકલીફ કોઇ મેળવાય
મળે વણ અપેક્ષાએ જીવનમાં,જે કલ્પનામાં નાહોય
મુંઝવણભાગે બારણુંજોઇ,નિર્મળસ્નેહ જ્યાંઉભો હોય
જન્મ સફળની કેડી મળતા,જીવ મુક્તિએ ખુશ થાય
.                                  …………કદમ કદમને પુછી ચાલતા.

===========================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: