પ્રેમથી પ્રીત


                        પ્રેમથી પ્રીત
 
તાઃ૪//૨૦૧૨                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે પ્રેમ માબાપનો અંતરથી,જીવન ઉજ્વળ થાય
દેખાવની દુનીયા દુર ભાગતાં,જીવને આનંદ થાય
.                        …………….મળે પ્રેમ માબાપનો અંતરથી.
મળે પ્રેમ જગતમાં દેહને,જ્યાં વર્તન નિર્મળ થાય
પામર પ્રેમને દુર કરતાં,સ્નેહની સાંકળ મળી જાય
લાગણી મોહને તરછોડતાં,પ્રીત પણ પાવન થાય
આંગણુ ખોલતાં જીવનનું,સફળ જીંદગી થઈ જાય
.                         …………….મળે પ્રેમ માબાપનો અંતરથી.
લાગણી એ માનવતા છે,જે થોડી પળ આપી જાય
જીંદગીની કેડીછે લાંબી,સાચી ભક્તિએજ સમજાય
મળીજાય કૃપા જલાસાંઇની,જીવને રાહ મળી જાય
અંત દેહનો ઉજ્વળ બનતાં,એ યાદગાર મુકી જાય
.                          …………….મળે પ્રેમ માબાપનો અંતરથી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: