સમજણ કેટલી


                         સમજણ કેટલી
 
તાઃ૪//૨૦૧૨                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનની ચાલતી કેડીએ,સાથ સુખદુઃખનો મેળવાય
સરળતાનો સંગાથ મળે,જ્યાં ડગલુ સમજીને ભરાય
.                                     …………..જીવનની ચાલતી કેડીએ.
કર્મબંધન તો જીવને સ્પર્શે,ના જગે કોઇથીય છટકાય
વાણીવર્તન છે સમજણનીસીડી,જેદેહ સંગે ચાલીજાય
મળી જાય માબાપનો પ્રેમ,જે પ્રભુ કૃપાએ મળી જાય
સમજણસાચી મનનેમળતાં,જીવનાબંધન છુટતા જાય
.                                             ………જીવનની ચાલતી કેડીએ.
દેખાવની આ દુનીયા છુટે,ને પ્રેમ જગતમાં મળી જાય
સાથઅને સંગાથમળતાં,જીવનમાં કામ સરળપણ થાય
પ્રેમની વર્ષા સદા વરસે,જ્યાં માન સન્માનને સમજાય
શાન્તિનો સહવાસ મળેજીવનમાં,ને સુખસાગર ઉભરાય
.                                             ………જીવનની ચાલતી કેડીએ.

=============== ==============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: