કોણ આપે


.                               કોણ આપે

તાઃ૨૯/૨/૨૦૧૨                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લાકડી પકડી હાથમાં જ્યારે,ત્યાં પગલા ચાર ભરાય
ટેકો મળે મનને જીવનમાં,ત્યાં સાચી રાહ મળી જાય
.                                ……………..લાકડી પકડી હાથમાં જ્યારે.
બાળપણની કામણ લીલા,મુખથી ઉંઆ ઉંઆ સંભળાય
ઝુલા ઝુલતા પારણેઝુલી,માતાનોપ્રેમસાચો મળીજાય
પિતાપ્રેમની કેડી ન્યારી,જીવનમાં રાહ સાચો દઈ જાય
ગુરૂજીને કરતાં વંદન પગે,દેહથી કર્મ પાવન થઇ જાય
.                            ………………….લાકડી પકડી હાથમાં જ્યારે.
ના માગે મળતો મોહ કે માયા,જ્યાં હવા કળીયુગી વાય
લીધીકેડી જીવનમાંસરળ,જે સાચીમાનવતાએમળીજાય
પ્રેરણા મળે ભક્તિપ્રેમથી,જ્યાં ભક્ત જલાસાંઇને ભજાય
સુખ શાંન્તિને સહવાસ નિર્મળ,જ્યાં ભક્તિ શ્રધ્ધાથી થાય
.                               ……………….લાકડી પકડી હાથમાં જ્યારે.

=====================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: