લાંબી કેડી


                        લાંબી કેડી

તાઃ૧/૩/૨૦૧૨                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જાગતો રહેજે માનવી જીવનમાં,
                                      નહીં તો માયા વળગશે આજ
માનવ જીવન વ્યર્થ બનતાં,
                                જીવને થઈ જાય અવનીએ સાથ
                                   …………………જાગતો રહેજે માનવી.
આંગળી ચીંધી અણસાર મળે,
                                જે મનથી સમજનારને સમજાય
ડગલું ભરતાં સમજી ચાલતાં,
                                 દેહને  નાઆધી વ્યાધી અથડાય
                                         …………….જાગતો રહેજે માનવી.
સંગ થયો જ્યાં માયાનો દેહે,
                                   આફતો આવીને મળી જ જાય
સમજ વિચારને ઢાંકી રાખતાં,
                                     જીવની કેડીઓ બંધાતી જાય 
                                       ………………જાગતો રહેજે માનવી.
ડગલું ભરતાં મનથી વિચારે,
                                    એ જ સમજણ સાચી કહેવાય
આફતનો અણસાર મળે જીવને,
                                   પણ નાઆફત કોઇ  મળી જાય
                                          ……………..જાગતો રહેજે માનવી.

===================================

નજરની ચાલ


                       નજરની ચાલ 

તાઃ૧/૩/૨૦૧૨                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આગળ પાછળ ઉપર નીચે,સદાય દ્રષ્ટિ ફરતી જાય
સારુંનરસું સમજી લેતાં,જીવનમાં સાથ મળતો જાય
.                         ……………આગળ પાછળ ઉપર નીચે.
સ્નેહ નિતરતી વાદળી મળતાં,રાહ સરળ થઈ જાય
વિચારના વાદળથી નિકળતાં,મુંઝવણ ભાગીજજાય
શિતળતા સહવાસે મળતાં,ના આફત કોઇ અથડાય
ઉજ્વળજીવન ને શાંન્તિમળતાં,પાવનરાહ થઈજાય
.                          ……………આગળ પાછળ ઉપરનીચે.
પગલે પગલુ પારખી મુકતાં,ના ક્યાંય પડી જવાય
હાથપકડે જ્યાં પરમાત્મા,ત્યાં રાહસાચી મળી જાય
વર્ષા વરસે કૃપાની જીવપર,આધી વ્યાધી અટકાય
પગલુંભરતાં અવનીપર,કૃપા જલાસાંઇની થઈજાય
.                         ……………આગળ પાછળ ઉપર નીચે.

——————————————————–