આગમનના એંધાણ


                         આગમનના એંધાણ

તાઃ૧૭/૩/૨૦૧૨                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વાણીવર્તનને વહેવારથી જીવને,એંધાણ આગમનના મળી જાય
કર્મનીકેડી બને સરળનેનિર્મળ,એ પરખ સાચીભક્તિએ થઈજાય
.                                        ………….વાણીવર્તનને વહેવારથી જીવને.
નિત્ય સવારે પુંજનકરતાં,કૃપા સુર્યદેવની જીવપર પ્રેમથી થાય
મનને શાંન્તિ અને તનને રાહત,જીવની શ્રધ્ધા એ જ મળી જાય
સાચીભક્તિ કેડી મળે જીવને,ને જીવનો ઉધ્ધાર અવનીથી થાય
અડગ શ્રધ્ધા મનથી રાખતાં,જીવને મુક્તિના એંધાણ મળી જાય
.                                  ………………. વાણીવર્તનને વહેવારથી જીવને.
સમય સમજીને ચાલતાં જીવનમાં,આધી વ્યાધી અટકી જ જાય
તકલીફનાએંધાણ મળતાં જીવને,ના આફત કોઇ આવીભટકાય
સંસારની સાંકળ પણ બને નિર્મળ,જ્યાં વડીલનો પ્રેમમળી જાય
આગમનના એંધાણ મળતાં જીવનમાં,પગલે પગલું છે પકડાય
.                                     ……………..વાણીવર્તનને વહેવારથી જીવને.

===========================================

One Response

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: