સગપણ સાચુ


 .                         .સગપણ સાચુ

તાઃ૨૯/૪/૨૦૧૨                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળ્યો જીવને જન્મ અવનીએ,જે કર્મ થકી સમજાય
અવનીપર મળતા દેહથી,સગપણ સાચું મળી જાય
.                     ……………….મળ્યો જીવને જન્મ અવનીએ.
કલમ કુદરતની ન્યારી,જીવને ધીમે ધીમે સમજાય
ભક્તિ સાંકળને પકડીલેતાં,ના આફત કોઇ ભટકાય
કર્મબંધનનો સંબંધ અનેરો,જે સમજતા સરળ થાય
આવીમળે આશીશ પ્રભુની,સઘળી ચિંતા ચાલીજાય
.                       ……………..મળ્યો જીવને જન્મ અવનીએ.
મારુ તારુની પરખ દેહને,જે અવનીએ જ મળી જાય
જન્મ મળતાં જીવને જગે,માબાપનો પ્રેમ મળી જાય
સંતાન કેડી બને નિર્મળ,જે લોહીના સંબંધેજ બંધાય
મુક્તિમાર્ગમળતાંજીવને,જગતનાસગપણ છુટીજાય
.                        …………….મળ્યો જીવને જન્મ અવનીએ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: