ગૌરીપુત્ર


                                ગૌરીપુત્ર

તાઃ૨૯/૫/૨૦૧૨                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગજાનંદની અસીમ કૃપાએ,જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય
મળી જાય કૃપા ગૌરીપુત્રની,ના અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
.                            …………………ગજાનંદની અસીમ કૃપાએ.
અવનીપરના આગમનને,ગજાનંદની કલમથી સહેવાય
મળે માનવદેહે જન્મ,કૃપાએ અંતીમ જન્મપણ થઈજાય
આવતી તકલીફોને દુરકરે,જ્યાં સાચી શ્રધ્ધાએજ ભજાય
ગણપતિની એકજ દ્રષ્ટિએ,જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય
.                             …………………ગજાનંદની અસીમ કૃપાએ.
રિધ્ધિ સિધ્ધિની અસીમ કૃપાએ,માનવીમન મહેંકી જાય
આવીઆંગણે પ્રેમમળેસૌનો,જીવની લાયકાત બની જાય
ગજાનંદની એકજ કલમે,જીવના જન્મમરણ અટકી જાય
મુક્તિમાર્ગ મળતાંજીવને,ના અવનીએ આંટીઘુંટી બંધાય
.                             ………………..ગજાનંદની અસીમ કૃપાએ.

===================================

તારો ચહેરો


.                         .તારો ચહેરો

તાઃ૨૮/૫/૨૦૧૨                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં,મારી મુંઝવણ ભાગી ગઈ
તારા શીતળ સહવાસે જીવનમાં,સુખશાંન્તિ મળી ગઈ
.                        ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.
અજોડ એવા પ્રેમનીજ્યોત,મારા જીવનમાં ઝબકી ગઈ
શાંન્તિઆવી ઉભી બારણે,ત્યાં તારા પ્રેમનીઓળખ થઈ
માયાની ના કેડી માગી જીવે,કળીયુગી પ્રીત ભાગીગઈ
સરળ જીવનમાં તારા સાથે,બધી વ્યાધીઓ ભાગી ગઈ
.                         ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.
મારીઆંગળી પકડી લેતાં,જીવનમાં ઉજ્વળ સવાર થઈ
પ્રકાશનીકેડી જીવનમાંમળતાં,તારાસંગાથની જાણ થઈ
જોઇ લીધો જ્યાં તારોચહેરો,સાચીપ્રીતની કેડીમળી ગઈ
સુંદરતાનોસાથ મળતાંજીવનમાં,ઉજ્વળપ્રભાત થયુભઈ
.                          ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.

======================================

પ્રેમને પરણ્યો


 .                         પ્રેમને પરણ્યો

તાઃ૨૮/૫/૨૦૧૨                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગત જીવોને આંટી ઘાંટી,ક્યાંથી ક્યાંય લઈ જાય
સમજણસાચી પ્રેમે લેતો,જગેસરળજીવન થઈ જાય
.                          ………………જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.
જન્મ મળે છે જીવને,અવનીએ કર્મબંધને જ બંધાય
કરેલ કર્મને નાપારખી શકતાં,અવનીએ આવી જાય
માયાની તો સાંકળ જાડી,ના કોઇથીય જગે છટકાય
ભક્તિ એતો એક જ સીડી,જે બંધનથી બચાવી જાય
.                          ……………….જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.
માનવજીવન મળીજતાં,હું પ્રેમને પરણ્યો અવનીપર
સમજણ જીવને મળી જગતમાં,ત્યાં આવ્યો પાટાપર
પ્રેમનીકેડી જગતમાં ન્યારી,મનને શાંન્તિ આપીજાય
સાચી શ્રધ્ધા રાખી પ્રેમમાં,ઉજ્વળ સંગીની મળીગઈ
.                           ……………….જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.

૫%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%૫

પ્રીતીની પ્રીત


 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                        પ્રીતીની પ્રીત

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી,સરળ પ્રેમથી મળી જાય
પ્રેમની કોમળ કેડી લેતાં,પ્રીતીની પ્રીત મળી જાય
 .                              …………….પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.
શબ્દનો સહવાસ રાખીને,ભોજનમાં સૌને આવકારાય
વડીલબંધુને ઓળખી લેતાં,સૌના પ્રેમનીવર્ષા દેખાય
આશીર્વાદની કેડીને નીરખી,દુઃખનાવાદળ ભાગીજાય
આવીમળે પ્રેમસૌનો તેને,એજ તેનીલાયકાત કહેવાય
.                             ………………પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.
સહવાસમળ્યો જ્યાં અલ્પેશનો,જીવનનૈયા ચાલીજાય
સાર્થ જીવન કરવા કાજે,શ્રીજલાસાંઇનીકૃપા થઈ જાય
પતિ પ્રેમને સંગે રાખતાં,વ્હાલા સંતાને જીવન બંધાય
આજકાલને સમજીલેતાં,પાવનજન્મ થતો સૌને દેખાય
.                            ……………….પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

મંદીરના બારણે


.                         .મંદીરના બારણે

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૨                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવ્યો પ્રભુ હુ બારણે આજે,કરજો કળીયુગથી મને દુર
ના આવી મળે વ્યાધી ઉપાધી,ચરણે લાગી કરુ હુ ધુન
.                          ……………….આવ્યો પ્રભુ હુ બારણે આજે.
જીવનેશાંન્તિ મળીમાગતાં,આપનીકૃપા મળતી દેખાય
શ્રધ્ધા રાખીને ભક્તિ કરુંહું,જેનાથી પ્રેમતમારો લેવાય
માયાભાગે દુર જગતની,મળે જીવનમાં પ્રેમ ભગવાન
દેજો મુક્તિ મળેલ જીવથી,જીવનો જન્મસફળથઇ જાય
.                           ………………..આવ્યો પ્રભુ હુ બારણે આજે.
પ્રભુ રામનું સ્મરણ કરતાં,મંદીરનુ બારણુ ખુલ્યુ છે ભઈ
મનનેશાંન્તિ મળતીઆવી,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિથઈ
નામાગું હું મોહ કે માયા,કે નાકદી અભિમાન મળે અહીં
મુક્તિ મેળવવા કાજે,માગુકૃપા મારા મંદીરના દ્વારે જઈ
.                            …………………આવ્યો પ્રભુ હુ બારણે આજે.

*****************************************************

જલાસાંઇથી પ્રાર્થના


 .                      જલાસાંઇથી પ્રાર્થના

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૨                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને દેજો પ્રેમ ભક્તિથી,ના મોહમાયા અથડાય
પળપળને સંભાળી લેજો,એજ પ્રાર્થના મારી આજ
.                          ……………….જીવને દેજો પ્રેમ ભક્તિથી.
ભક્તિ ભાવને સંગે રાખી,નિર્મળ સ્મરણ કરુ હુ આજ
સેવાસ્વીકારી પ્રદીપરમા રવિની,દેજો મુક્તિમાંસાથ
આજકાલનો ના છેમોહ મને,કેનાદેખાવની દુનીયામાં
મળે જલાસાંઇની એકજ કૃપા,નામાગુ બીજુકંઇ આજ
.                          ………………..જીવને દેજો પ્રેમ ભક્તિથી.
પ્રેમની સીડી મળતી રહે,એજ અપેક્ષા મારી હરવાર
જન્મમરણથી મુક્તિમાગું,સેવાકરતાં હુંમનથી સવાર
આવજો મારે બારણે પ્રેમે,ઇચ્છા જીવનમાં એકજ આ
રહેજો સંગે પળેપળ અમારી,ના કળીયુગથી અથડાય
.                           ………………..જીવને દેજો પ્રેમ ભક્તિથી.

====================================

આડુ અવળુ


 .                        આડુ અવળુ

તાઃ૨૪/૫/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આડુ અવળુ બોલાઇ જતાં,જીવનમાં ઝંઝટ વધી ગઈ
ના માગતાનું મળી જતાં,કુદરતની ઝાપટ પડી ગઈ
.                         ………………..આડુ અવળુ બોલાઇ જતાં.
માનવીમનને માયાજબહુ,એજગતમાં જાણે છે સહુ
એકઅપેક્ષા ભુલથી મળતાં,બીજી લપટાઇ ગઈ બહુ
કુદરતની આ અકળ લીલા,ના માનવમને સમજાય
પડે એક ઝાપટ કળીયુગની,ના કોઇથી જગે છટકાય
.                         ………………..આડુ અવળુ બોલાઇ જતાં.
શાંન્તિ શોધવા ચાલતા યુગે,અનેક જીવો અથડાય
મળતાંએકકેડી ભક્તિની,સાચી સરળરાહ મળીજાય
ના મોહમાયા મળે જીવને,એતો છટકીને ભાગીજાય
પ્રભુકૃપાની વર્ષા થતાં,જીવનો જન્મસફળ થઈજાય
.                          ………………..આડુ અવળુ બોલાઇ જતાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++=====

ભુલની ભેંટ


 .                           ભુલની ભેંટ

તાઃ૨૨/૫/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગતપિતાની આમાયા એવી,જીવને જન્મ મળે સમજાય
કરુણા સાગર છે અતિ દયાળુ,કૃપા દેહના વર્તને મેળવાય
.                           ……………….જગતપિતાની આ માયા એવી.
વાણીવર્તન છે દેહના બંધન,મનની સમજણથી મેળવાય
થઈગઈ ભુલ માનવીથીએક,પડીજાય કુદરતની સોટીએક
ઉતાવળે ના આંબા પાકે,એતો સમય આવતાજ ઉગી જાય
એક ભાવના પ્રેમની ન્યારી,માનવીને જીવન જીવાડી જાય
.                          …………………જગતપિતાની આ માયા એવી.
મોહ માયા તો ફરે અવનીએ,સમય પકડતા જ મળી જાય
કુદરતની આછે કૃપા અનોખી,જે એક ભુલની ભેંટ કહેવાય
જીંદગી આખી જકડાઇ જવાની,એતો સમય સમયે દેખાય
નામાગણી કદીકરીહોય જીવનમાં,તોયઆવીને મળી જાય
.                          …………………જગતપિતાની આ માયા એવી.

========================================

ઘંટનાદ


 .                        .ઘંટનાદ

તાઃ૨૧/૫/૨૦૧૨                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સવારમાં જ્યાં નાદ પડ્યો,ત્યાં જાગી ગયા છે સૌ
મળેપ્રેરણા અંતરમાં ભક્તિની,એ જોઇનેજ હુ કહુ
.                           ……………..સવારમાં જ્યાં નાદ પડ્યો.
મળતાં પ્રેમ જલાસાંઇનો,જીવને જન્મે શાંન્તિ થઈ
અંતરમાં મળતી ઉર્મીઓને,આંખોથી જોવાઇ ગઈ
માનીમમતા મળેસંતાને,ને પ્રેમપિતાનો મળીજાય
સંસારમાં મળતા સ્નેહી જનોના,હૈયા ઉભરાઇ જાય
.                         ………………સવારમાં જ્યાં નાદ પડ્યો.
પ્રભાતપહોર ને ઘંટનાદ,એકર્ણથી રાહ આપી જાય
જન્મ સફળની કેડી લેવા,જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
ભોલેનાથની કૃપાઅનોખી,જે સાચીભક્તિથીલેવાય
અંત દેહનો ઉજ્વળ થાશે,જ્યાંજીવ ભક્તિએ બંધાય
.                           ………………સવારમાં જ્યાં નાદ પડ્યો.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

ઉજ્વળ કેડી


. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                            ઉજ્વળ કેડી

તાઃ૧૮/૫/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અભિનંદનના વાદળ ઘેરાતા,સુગરલેન્ડે પ્રેમની વર્ષા થઇ
ગાંધી હિમેશભાઇને સફળતા દેવા,સૌના પ્રેમે વૉટીંગ થઈ

મળતાં પ્રેમ પિતા મુકુન્દભાઇનો,ભણતરની કેડી મળી ગઈ
સરળતાની કેડી મળી ગઈ,જ્યાં સાચા મનથી મહેનત થઇ
ઉજ્વળતા આવી છે બારણે આજે,જે લાયકાતે જ મળી ગઈ
અભિનંદન છે પ્રદીપ રમાના આજે,સંગે રવિ હિમાનો સ્નેહ

સરળ જીવનનીકેડી સાચવી,સૌના દીલને જીત્યા તમે અહીં
આદર,માન ને સન્માન મળ્યા,જ્યાંસૌની હિંમત ભેગી થઈ
પ્રીતપ્રેમની સાંકળ હિમેશભાઇની,સાચા સ્નેહથી ભરાઇ ગઈ
મળી ગઈ સફળતા તેમને,એજ તેમની સિધ્ધી કહેવાઇ ગઈ

******************************************

.      .શ્રી હિમેશભાઇ સુગરલેન્ડ સીટી કાઉન્શીલર તરીકે ચુંટાતા ગુજરાતીઓ
માટે એ ગૌરવ છે કે સાહિત્ય પ્રેમી અને એક ઉત્તમ કલાકાર શ્રી મુકુન્દભાઇ
ગાંધીના દીકરા સૌ જનતાનો પ્રેમ મેળવી ચુંટણીમાં જીત મેળવી અમેરીકામાં
અભિનંદન ને પાત્ર થતાં સૌ સાહિત્ય પ્રેમીઓના પ્રેમ રૂપે આ કાવ્ય અર્પણ
કરુ છુ. સ્વીકારી મને રૂણ મુક્ત કરશોજી. લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.