જીવનની દોરી


                                   જીવનની દોરી

તાઃ૨/૫/૨૦૧૨                                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળેલ જીવને માનવજીવન,તક સાર્થક જીવનની મળી જાય
નિર્મળ ભાવના રાખી જીવતાં,સૌ આધીવ્યાધીઓ ભાગી જાય
                                     . …………………મળેલ જીવને માનવ જીવન.
લાગણી રાખી જીવન જીવતાં,કળીયુગી અસર આવી જ જાય
મોહમાયાની ચાદરને ઓઢતાં,સરળ જીવનની દોરી છુટીજાય
સાથમળે જ્યાં સાચાસંતનો,માનવ જીવન ઉજ્વળ થઈ જાય
રાજારામની કૃપા નિરાળીપડતાં,રાજારાવણને મોક્ષ મળીજાય
                                  . ………………….મળેલ જીવને માનવ જીવન.
અવની પર આવતાં જીવને,પશુપક્ષી પ્રાણીનો દેહ મળી જાય
જીવનનોઆધાર પારકા પર,જે આંટીઘાટીને વ્યાધી દઈ જાય
માનવદેહની કૃપા નિરાળી,જે સાર્થક જીવનનીદોર આપીજાય
ભક્તિ ભાવની રીત છે ન્યારી,આવેલ જીવને મોક્ષ મળી જાય
                                . …………………..મળેલ જીવને માનવ જીવન.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: