આફત


.                             આફત

તાઃ૪/૫/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આફત આવીદોડી ઘરમાં,નાસમય કે વેળાને સમજાય
કદીક દીધેલી થોડીતકલીફોએ,નિરાશ જીવનમાંથવાય
                                 ………………આફત આવી દોડી ઘરમાં.
સરળતાની કેડી હતી ,તોય ના મનને કોઇમાર્ગ દેખાય
સમજવાની વાત ના ફાવે,ત્યાંજ આફતો અથડાઇજાય
અહંકારનીચાદર ઓઢતાં,જીવનમાં દુઃખસાગર છલકાય
ના કોઇ સહારો મળે જીવનમાં,નાસાથ કોઇનો મેળવાય
                                ……………….આફત આવી દોડી ઘરમાં.
ઢોલનગારા વાગતાહોય ત્યારે,ઉત્સાહ આનંદને સહેવાય
શાંતિ મનને નામાગે મળતાં,આ ભવસાગર સુધરીજાય
પડતાં એક ડંડો જ આદેહે,ના કોઇનોસાથ પણ મેળવાય
આફતોનીઆવે હેલી જીવનમાં,ત્યાં જીવન નર્ક બનીજાય
                                 ………………આફત આવી દોડી ઘરમાં.

=====================================

મધુર લહેર


 .                           મધુર લહેર

તાઃ૪/૫/૨૦૧૨                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મધુર પવનની એકલહેરથી,મનને અનંતશાંન્તિ થાય
પામર જીવને જકડી લેતી લહેરને,મધુર લહેર કહેવાય
                       ………………..મધુર પવનની એક લહેરથી.
સ્પર્શે દેહને એકલહેર અનોખી,દેહે ખુશી અનોખી થાય
નાઅપેક્ષા બીજીરહે અવનીએ,જે પાવનજન્મ કરીજાય
મનને શાંન્તિ તનનેશાંન્તિ,શીતળ શાંતિની વર્ષાથાય
કુદરતની આ અસીમકૃપાને,ભક્તિભાવથી જ મેળવાય
                         ………………..મધુર પવનની એક લહેરથી.
શીતળતાનો મળેસહવાસ જીવને,નાકોઇ અપેક્ષા રખાય
કેવી નિર્મળ કૃપાપ્રભુની,જે જીવનમાં સદકર્મોથી દેખાય
લોભમોહની ના કેડીમળે,ત્યાં મળેલ જીવન ઉજ્વળથાય
સાથમળે સહવાસનો ત્યાં, મળેલજીવના સંબંધો હરખાય
                          ……………….મધુર પવનની એક લહેરથી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++=