શીવશક્તિ હનુમાન


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                      .શીવશક્તિ હનુમાન

તાઃ૪/૮/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બોલો પવનપુત્ર હનુમાન,બોલો શીવ શક્તિ હનુમાન
ભક્તિ કેરી ગદા રાખીને,જીવના ખોલતાએ મુક્તિદ્વાર
એવા પવનપુત્ર હનુમાન,બન્યા સીતારામના સંગાથ
.                       ……………………બોલો પવનપુત્ર હનુમાન.
વર્તનવાણી પ્રભુને સોંપી,રીઝ્યા વિષ્ણુ સ્વરૂપ શ્રીરામ
રાવણ જેવા ભક્તને આપી,સાચી શ્રધ્ધાની સીધી દોર
સિંદુર લગાવી દેહે લીધો,લક્ષ્મીસ્વરૂપ માસીતાનોપ્રેમ
અવનીપર લાવીરુદ્રાક્ષને,શીવજીએદીધો ભક્તિનો દોર
.                        …………………….બોલો પવનપુત્ર હનુમાન.
ભક્તિની છે અજબ શક્તિ,એ જગતમાં સમયે સમજાય
પાપ પુણ્યની સમજ જીવને પડે,જ્યાં સાચી દ્રષ્ટિ થાય
નિર્મળતાના વાદળ વરસે,જ્યાં શ્રી સીતારામને ભજાય
મુક્તિના ખોલેછે દ્વાર પ્રભુજી,જ્યાં સ્મરણ શ્રધ્ધાએ થાય
.                          …………………..બોલો પવનપુત્ર હનુમાન.

……………………………………………………………….