મેથી પાક


.                           .મેથી પાક

તાઃ૮/૮/૨૦૧૨                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે જો મેથી પાક મને,તો શિયાળો સચવાઇ જાય
પડે જો બૈડે થોડોય મેથી પાક,તો હાડકા તુટી જાય
.                         ………………..મળે જો મેથી પાક મને.
શિયાળાની શીતળ સવારે,શરીરે સ્ફુર્તી મળી જાય
અંગ મજબુત બની જાય,સવારે મેથી પાક ખવાય
તનને મજબુતાઇ મળીજાય,જ્યાંમનમલકાઇ જાય
તનને મળતાંમુક્તિ રોગથી,ત્યાં ડૉક્ટર ભાગી જાય
.                         ………………..મળે જો મેથી પાક મને.
પડે મેથી પાક બરડે,તો માનુ દુધ યાદ આવી જાય
હાડકા ભાગતા શરીરના,જીવન આ રગદોળાઇ જાય
સુખનીકેડી દુર ભાગતા,જીવનમાંદુઃખ ઉભરાઇ જાય
નાકોઇ આરો રહે જીવનમાં,અંતે ભક્તિ પકડાઇ જાય
.                        ………………….મળે જો મેથી પાક મને.

()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))()

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: