સંકટ મોચક


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                             .સંકટ મોચક

તાઃ૧૧/૮/૨૦૧૨                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંકટ મોચક શ્રી હનુમાનજી,ભક્તિ માર્ગ બતાવી જાય
મુક્તિ માર્ગની કેડી બતાવી,આ જન્મ સફળ કરી જાય
.                            ………………….સંકટ મોચક શ્રી હનુમાનજી.
શરણુ સાચુ સીતા રામનુ લેતાં,રાવણનું દહન થઈ જાય
અહંકારને નાઆંબી શકે જગતમાં,ત્યાં રાવણ મળી જાય
અવતાર અવનીએ પામીને,પરમાત્મા રાહ આપી જાય
મુક્તિજીવને મળે આવીને,જ્યાંશ્રધ્ધા સાચીજીવે રખાય
.                           ………………….સંકટ મોચક શ્રી હનુમાનજી.
સતયુગની એ હતી સરળ કેડી,ના કળીયુગમાં છટકાય
માગણી પરમાત્માને નામે,આજે જગતમાં કરી જવાય
નાઆરો કે ઓવારો મળે જીવને,કેરાહ દેનારથી છુટાય
વણ માગેલી આફત ભાગે,જ્યાં સંકટ મોચકને ભજાય
.                        ……………………સંકટ મોચક શ્રી હનુમાનજી.

.———————————————————-

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: