અદભુત લીલા


                            અદભુત લીલા

તાઃ૨૩/૮/૨૦૧૨ પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જોઇ જગતમાં કૃપા પ્રભુની,ના સમજણથી સમજાય
નિર્મળતાનો સંગ રાખતાં,વણ માગેલુ ય મળી જાય
.                   …………………જોઇ જગતમાં કૃપા પ્રભુની.
માયાની એક કેડી અનેરી,ના કોઇનાથી ય છટકાય
મળે એ માનવતાના સંગે,જ્યાં નિર્મળતા સચવાય
કળીયુગના સહવાસમાં રહેતાં,પળેપળ ના છોડાય
એક પળ જો છટકી ગઈ તો,મુંઝવણો આવી જાય
.                    …………………જોઇ જગતમાં કૃપા પ્રભુની.
સથવારો સંસારમાં સૌનો,તેમાંથી કદીના છટકાય
ભક્તિની છે કેડી અનેરી,જે પાવનરાહ આપી જાય
મળેલમાનવદેહ અવનીએ,ત્યાંસમજણ મળી જાય
સમયનેપકડી પુંજનકરતાં,દેહે ભક્તિ ઉજ્વળ થાય
.                   …………………..જોઇ જગતમાં કૃપા પ્રભુની.

.+++++++++++++++++++++++++++++++++++.