સાથ સરળતાનો


 .                            સાથ સરળતાનો

તાઃ૨૮/૮/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સુંદરતાનો સાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં ઇર્ષા નિર્મળ થઇજાય
અભિમાન આઘુ મુકતા મનથી,સાથ સરળતાનો મળી જાય
.                   …………………… સુંદરતાનો સાથ મળે જીવનમાં.
આધી વ્યાધી તો જન્મે વળગે,ના કોઇ જીવથી છટકાય
કર્મની કેડી સરળ બને જીવની,જ્યાં મોહમાયા દુર જાય
પ્રભુ કૃપાનો અણસાર મળે જીવને,જ્યાં શ્રધ્ધા સંગે હોય
મનથી કરેલ સાચી ભક્તિ,જીવને મુક્તિમાર્ગે દોરી જાય
.                   …………………….સુંદરતાનો સાથ મળે જીવનમાં.
જલાસાંઇના આશીર્વાદે પ્રદીપને,સુખ શાંન્તિ મળી જાય
ભુતપ્રેત પણ ભાગેદોડી,જ્યાં ગદા હનુમાનજીની દેખાય
નિર્મળભક્તિનો સાથ રમાનો,જે નિર્મળસ્નેહ આપી જાય
સંતાનનેનિરખતા જલાસાંઇનો,સાચોપ્રેમપણ વર્ષી જાય
.                  …………………….સુંદરતાનો સાથ મળે જીવનમાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: