જન્મદીનની ભેંટ


 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                           .જન્મદીનની ભેંટ

તાઃ૩૧/૮/૨૦૧૨                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઠકકરને કોઇ ટક્કર નામારે,કે ના છે કોઇની ક્યાંય લાયકાત
હ્યુસ્ટનનુ ગૌરવ સુનીલ ઠક્કર,મસાલા રેડીયો એ ઓળખાય
.                                  ………………….ઠકકરને કોઇ ટક્કર ના મારે.
મનથી મહેનતનો સંગ રાખીને,કરે કામ એ એની ઓળખાણ
સરળતાથીસ્નેહ આપે હ્યુસ્ટનમાં,જીવન ઉજ્વળ એજવખાણ
મારા તારાની ના કોઇ ચાલ સાથે,મસાલા રેડીયોએજ કમાલ
સુખ શાંન્તિના વાદળ વરસે,જ્યાં આશીર્વાદનો વરસાદ થાય
.                                      ………………….ઠકકરને કોઇ ટક્કર ના મારે.
જન્મદીનનો આનંદ અનેરો આજે,મમ્મીના મોં પર એ દેખાય
મમતાની શીતલકેડી અનેરી,જન્મદી ને આંખોભીની થઇ જાય
પ્રેમ મળે નર્મદામાતાનો સુનીલને,ત્યાંસાચો સાથ મળી જાય
વર્ષોવર્ષની રાહમળે ઉજ્વતાથી,પ્રાર્થનાએ જલાસાંઇથી થાય
.                                      ……………………ઠકકરને કોઇ ટક્કર ના મારે.

**********************************************************
.                   .હ્યુસ્ટનમાં મસાલા રેડીયો એ જેની ઓળખાણ છે તે શ્રી સુનીલભાઇ ઠક્કરનો
આજે જન્મદીવસ છે.તેમની પર તેમના મમ્મી પુજ્ય નર્મદામાતાના આશીર્વાદની વર્ષા થાય
સાથે તેમની સાચી અને અનેરી રાહને જોઇ આનંદ અને અભિમાન બંન્ને થાય  કારણ તેમણે
એક નામના મેળવી છે અને રેડીયો દ્વારા આપણા દેશની યાદ કરાવે છે.જન્મ દીનની યાદ રૂપે
આ લખાણ સપ્રેમ અર્પણ.

લી.પ્રદીપ,રમા,રવિ,હિમા બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી સપ્રેમ. તાઃ૩૧/૮/૨૦૧૨