વ્હાલનું આગમન


 .                         વ્હાલનું આગમન

તાઃ૮/૯/૨૦૧૨                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કદમ કદમની કેડી ન્યારીએ,જીવને સાચીરાહ મળી જાય
ભીની આંખે પ્રેમ ઉભરાતા,સાચા વ્હાલનું આગમન થાય
.                        …………………..કદમ કદમની કેડી ન્યારીએ.
શીતળતા એ છે સંસ્કાર જીવના,સાચી શ્રધ્ધાએ મેળવાય
ઉજ્વળતાની કેડી ન્યારી બને,જ્યાં સજ્જનતાને સચવાય
વાણીવર્તન એ મળતર જીવના,માબાપનાપ્રેમે મળીજાય
વ્હાલનાવાદળ મળે નિખાલસ,જ્યાં ઉજ્વળતાને સહેવાય
.                       …………………….કદમ કદમની કેડી ન્યારીએ.
માટીની આ કાયા અવનીએ,કર્મના બંધને જ ફરતી જાય
ક્યારે ક્યાં એ અટકીજાય,ના જગતમાં કોઇનેય સમજાય
શ્રધ્ધા પ્રેમ ને વિશ્વાસ રાખતાં,જલાસાંઇનીકૃપા થઈ જાય
સાચા વ્હાલનો સંગ મળતાં જીવનો,જન્મ સફળ થઈ જાય
.                        ……………………કદમ કદમની કેડી ન્યારીએ.

****************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: