સ્નેહાળ પ્રેમ


                            સ્નેહાળ પ્રેમ

તાઃ૫/૧૦/૨૦૧૨                     પ્રદીપબ્રહ્મભટ્ટ

મળતાં પ્રેમ માબાપનો,સંતાનને હૈયે આનંદ થાય
સ્નેહની મળતીસાંકળ,જીવનમાં શાંન્તિ આપીજાય
                            ………………..મળતાં પ્રેમ માબાપનો.
નિર્મળતાની પ્રીત નિરાળી,માતાના પ્રેમે મળી જાય
બાળકની  કેડીને જોતાં,હૈયામાં ટાઠક એ આપી જાય
સરળતાની સ્નેહાળ સાંકળ,જીવનેરાહ બતાવી જાય
મમતાની એકલહેરથી,સંતાનનુંજીવન ઉજ્વળ થાય
                         ………………….મળતાં પ્રેમ માબાપનો.
પિતાના પ્રેમનીજ્યોતે જીવનના,સોપાન સરળ થાય
મહેનતના સંગાથી બનતા,સિધ્ધીઓજ મળતી જાય
કર્મનીકેડી સરળ બને,જ્યાં પિતાનાપ્રેમની વર્ષાથાય
અંતરમાં આનંદ માબાપને,સ્નેહાળજીવન આપીજાય
                         …………………..મળતાં પ્રેમ માબાપનો.

 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: