મા તારા ચરણે


                           મા તારા ચરણે

તાઃ૧૮/૧૦/૨૦૧૨                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ચરણે તારા શીશ નમાવી,મા ભક્તિ પ્રેમ હું માગું
જીવન મારું સરળ કરીને,આ જન્મથી મુક્તિમાગું
                  …………………..ચરણે તારા શીશ નમાવી.
નવરાત્રીના પવિત્ર દીને,માગરબા તારા ગવાય
તાલીઓનો સંગ રાખતાં,તારો પ્રેમ મેળવી જાય
ભક્તિની આપવિત્રકેડી,સાચા સહેવાસે મળીજાય
અવનીપરના ભેદ ભુલીને,માતારા ગરબા ગવાય
                   …………………. ચરણે તારા શીશ નમાવી.
નવરાત્રીના નવ સ્વરૂપના,મા ભક્તોને દર્શન થાય
કૃપા તારી પામીને ભક્તો,ઉજ્વળ રાહ મેળવી જાય
અંતરની ભક્તિ છે નિરાળી,માતારુ સ્મરણ થઈજાય
આવી આંગણે ભક્તિ મેળવતાં,જન્મસફળ થઈ જાય
                   ……………………ચરણે તારા શીશ નમાવી.

***************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: