સાચો આવકાર


                             સાચો આવકાર

તાઃ૨૬/૧૦/૨૦૧૨                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં,મળી જાય જલાસાંઇનો પ્રેમ
આંગણે આવી આવકાર દેતાંજ,ના રહે જીવનમાં વહેમ
.                           …………………શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં.
નિર્મળતાનો સંગ રાખતાં,ના મોહ માયા કદી ભટકાય
આવી પ્રેમનીગંગા મળેજીવને,દે સુખશાંન્તિનો ભંડાર
કર્મની કેડી મળે સરળ જ્યાં,મળી જાય દેહને સંગાથ
આચમન કરતાં અંતરથીપ્રભાતે,જીવમુક્તિએ બધાય
.                            …………………શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં.
કામણગારી આકાયા જગતમાં,જગે સૃષ્ટિ ના સમજાય
અહીંતહીં ભટકી ભીખમાગતાં,વ્યર્થ આ જીવનથી જાય
કરેલ કર્મના બંધન છે જીવને, જન્મોજન્મ મળતા જાય
આવકાર પરમાત્માને આપતાં,મુક્તિ માર્ગ મળી જાય
.                          …………………..શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિ કરતાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: