દીલની ધડકન


                            દીલની ધડકન

તાઃ૩૧/૧૦/૨૦૧૨                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ધડક ધડક છે દીલની ધડકન,જીવને આપે છે એ સાથ
અટકી જાય જ્યાં શરીરમાંએ,દેહને મૃત્યુ મળે છે આજ
.                 ………………….ધડક ધડક છે દીલની ધડકન.
કુદરતની આ અનોખીરીત,સમજાય જીવને મળતાં પ્રીત
કર્મની લખેલકેડી જીવની,જગમાં જીવની સંગે એ રહેતી
ભક્તિ સંગે પ્રીત રહેતી,ધડકન ભક્તિની દીલને મળતી
સરળ જીવને એ પ્રેમ કરતી,સાચી શ્રધ્ધા મનમાં રહેતી
.                ………………….ધડક ધડક છે દીલની ધડકન.
માનવતાએ મહેંકેજીવન.ભક્તિપ્રીત જ્યાં શીતળ રહેતી
મોહમાયાની કેડી છુટતા,જીવને આનંદની ગંગા મળતી
સિધ્ધિનાસોપાન મળતાં જીવનમાં,કર્મ પાવનકરી દેતી
લખેલકર્મ મિથ્યાબનતાં,જ્યાં જલાસાંઇથી પ્રીત રહેતી
.              …………………..ધડક ધડક છે દીલની ધડકન.

******************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: