મા કાલિકા


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                           મા કાલિકા

તાઃ૬/૧૧/૨૦૧૨                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માડી પ્રેમે તારી ભક્તિ કરતાં,જીવને શાંન્તિ થાય
ૐ ક્રીં કાલિયે નમઃ કહેતાં,માકૃપા તારી થઈ જાય
.                ……………….માડી પ્રેમે તારી ભક્તિ કરતાં.
આસોવદની સાતમે મા,શ્રધ્ધાએ તારું પુંજન થાય
સર્વ રાહે કૃપા મેળવતાં માડી,ભુતપ્રેત ભાગી જાય
મંત્રતંત્રથી બચાવી જીવને,રક્ષણ પણ આપી જાય
પળેપળને પાવનકરી,અમો પર માડીની કૃપાથાય
.           ………………….માડી પ્રેમે તારી ભક્તિ કરતાં.
હિન્દુ ધર્મની અજબ શક્તિ,ના કોઇથી એને અંબાય
પવિત્રરાહ દેવા જીવનમાં,પ્રભુએ લીધાછે અવતાર
ભારતભુમીને પાવન કરી,ખોલ્યા છે મુક્તિના માર્ગ
સાચીભક્તિ માડીનીકરતાં,આ જન્મસફળ થઈ જાય
.          …………………..માડી પ્રેમે તારી ભક્તિ કરતાં.
____________________________________
ૐ ક્રીં કાલિયે નમઃ ૐ ક્રીં કાલિયે નમઃ ૐ ક્રીં કાલિયે નમઃ
**************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: