આંખ મળી


                              આંખ મળી

તાઃ૧૭/૧૧/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંખ મળી ત્યાં અંધારુ ભાગ્યું,જીવને રાહ દેખાઇ ગઈ
ઉજ્વળતાની કેડી શોધવા,અંતે મને સાથ મળ્યો અહીં
.               ……………………આંખ મળી ત્યાં અંધારુ ભાગ્યું.
નિર્મળતાનો સહવાસ શોધતાં,મળી મને તકલીફો ભઈ
શ્રધ્ધા રાખતા જલાસાંઇમાં,જીવનમાં શાંન્તિમળી ગઈ
કૃપાથઈ પરમાત્માની મને,જ્યાં સાચીરાહ જોવાઇગઈ
સાથ અને સહવાસ મળતાં,જીવનમાં રાહત આવી ગઈ
.                 ……………………આંખ મળી ત્યાં અંધારુ ભાગ્યું.
માયાના વાદળ તો છે ઘેલા,અવનીએ ભટકે અહીં તહીં
સમજીવિચારી ચાલતા એઅટકે,નાજીવનમાં આપે કંઇ
સંગમળ્યો મને તારો જ્યારથી,જીવને શાંન્તિમળી ગઈ
નાઆધી આવે કોઇ જીવનમાં,કે નાવ્યાધી મેં જોઇ ભઈ
.                   ………………….. આંખ મળી ત્યાં અંધારુ ભાગ્યું.

******************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: